Τι απαντά ο Υπουργός Ανάπτυξης για την επιδότηση τόκων των ΜμΕ

on .

KALOGIANNHS MASKA 21 10 2020

• Τη διερεύνηση της δυνατότητας συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων με μικρότερο ποσοστό μείωσης τζίρου από το προβλεπόμενο (20% για το 2020) στα προγράμματα επιδότησης τόκων δανείων Β’ κύκλου, είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, μετά από υπόμνημα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, καταθέτοντας σχετική Αναφορά προς τα αρμόδια Υπουργεία.
Απαντώντας στον Σταύρο Καλογιάννη, ο Υπουργός Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδης κοινοποιεί έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Ι. Κυριακού ο οποίος με τη σειρά του επισυνάπτει έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ κ. Γ. Ζερβού, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Σκοπός των αναφερόμενων δράσεων είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα επλήγησαν οικονομικά από την υγειονομική κρίση. Το όριο του 20% για την πτώση του κύκλου εργασιών επιλέχθηκε ώστε να είναι δυνατή η εξεύρεση και ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτών, βάσει πραγματικών οικονομικών δεδομένων, τα οποία θα είναι αντικειμενικά και κοινά για όλους τους δυνητικά ωφελούμενους».