Ερώτηση Στ. Καλογιάννη για τις «κατεχόμενες» δημοτικές εκτάσεις

on .

kalogiannis

• Για το ζήτημα που έχει προκύψει κατά την υποβολή δηλώσεων ακίνητης περιουσίας στο Κτηματολόγιο, από δημότες που κατέχουν επί σειρά ετών δημοτικές εκτάσεις, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων Σταύρος Καλογιάννης. Όπως αναφέρει, ένας μεγάλος αριθμός πολιτών βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς κατέχουν δημοτικές εκτάσεις (συχνά έχουν ανεγείρει κατοικίες επί αυτών των εκτάσεων), για περισσότερα από 20 χρόνια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν αποφάσεις παραχώρησης από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια ή αποφάσεις αναγνώρισης κυριότητας των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, δεν έχει όμως αποπερατωθεί η διαδικασία παραχώρησης ή εκποίησης των εκτάσεων.
Από την πλευρά τους οι Δήμοι δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν στο πρόβλημα, καθώς δεν υφίσταται πλαίσιο παραχώρησης κυριότητας ή εκποίησης των κατεχόμενων δημοτικών εκτάσεων.
Ο Σταύρος Καλογιάννης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς αν προτίθενται να διερευνήσουν τρόπους επίλυσης του προβλήματος των δημοτικών εκτάσεων που κατέχονται επί μακρόν από ιδιώτες, με ρυθμίσεις αντίστοιχες εκείνων που προβλέπονται για τις δημόσιες εκτάσεις στο άρθρο 22 του Ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις».