Αναφορά για πραγματικό δικαιούχο συλλόγων

on .

gokas

• Την Επιστολή της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, η οποία αναφέρεται στα ερμηνευτικά ζητήματα που έχουν προκύψει στις εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, σχετικά τον χαρακτηρισμό του πραγματικού δικαιούχου σε αυτές, κατέθεσε ως αναφορά ο βουλευτής Άρτας του ΚΙΝ.ΑΛ Χρήστος Γκόκας.
Αποτέλεσμα της εφαρμογής της σχετικής διάταξης του Ν. 4557/2018, όπως επισημαίνει στην Επιστολή της η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, είναι να καθίστανται υπόχρεοι ορισμού «Πραγματικού Δικαιούχου» και οι τοπικοί, πολιτιστικοί, μορφωτικοί σύλλογοι και ενώσεις καθώς και εργατικά σωματεία και ενώσεις εργαζομένων. Επιπλέον, τονίζει ότι οι πολιτιστικοί και μορφωτικοί σύλλογοι αποτελούν ιδιαίτερες ενώσεις φυσικών προσώπων με σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη του μορφωτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου, την διατήρηση και διάδοση των εθίμων και παραδόσεων κάθε περιοχής και δεν ασκούν εμπορικές ή άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, με έσοδα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος, και για το λόγο αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσες ενέργειες με σκοπό την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος.

Web Baner Antigoni