Ως τα τέλη της χρονιάς να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για το Σχέδιο Ανάκαμψης

on .

kalogiannis

• Στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Οικονομική Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία οργανώνεται από το Γερμανικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας στην Ε.Ε., με θέμα «Τα επόμενα βήματα για την ανάκαμψη της Ευρώπης», μετέχει ο Σταύρος Καλογιάννης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.
Στην εισήγησή του ο κ. Καλογιάννης, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής: «Πρέπει το νομοθετικό έργο που συνοδεύει το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και το Σχέδιο Ανάκαμψης, να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των μέτρων από 1.1.2021. Κρίσιμο στοιχείο για την ολοκλήρωση αυτής της νομοθετικής διαδικασίας είναι η απόφαση για αύξηση της ανώτατης οροφής των ιδίων πόρων, που θα ενισχύσει τη φερεγγυότητα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τη σύναψη των δανείων χρηματοδότησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και η οποία πρέπει να επικυρωθεί από τα εθνικά Κοινοβούλια».
Απευθυνόμενος προς τον Αντιπρόεδρο της Ευρ. Επιτροπής κ. Dombrovskis, ο Γιαννιώτης βουλευτής ρώτησε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής για τη θεσμοθέτηση των νέων ίδιων πόρων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ποια η πορεία των διαβουλεύσεων προκειμένου να βρεθεί λύση σε παγκόσμιο επίπεδο για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας και πως θα ενεργήσει η Ε.Ε. σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή μια συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Web Baner Antigoni