Οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων «καίγονται» για το μέλλον τους!

on .

APOKENTROMENH MIXELAKHS 3 3 2020

• Για τον κορωνοϊό συναντήθηκαν οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τον Υπουργό Εσωτερικών, όμως ο Συντονιστής Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας σε ανακοίνωσή του εκείνο που προέταξε είναι το μέλλον της Υπηρεσίας και οι διαβεβαιώσεις που έλαβαν πως δεν πρόκειται να καταργηθούν. Μάλιστα μεταφέρει και λόγια του Υπουργού, ο οποίος σύμφωνα με τον Συντονιστή κ. Βασίλη Μιχελάκη (η ανακοίνωση εκδόθηκε από το Γραφείο του), «δεν μίλησε ποτέ για κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ότι τα λόγια του διαστρεβλώθηκαν επικοινωνιακά από κάποιο μέσο» και ότι «δεν αμφισβήτησε ποτέ το θεσμό των Συντονιστών καθώς γνωρίζει πως τόσο τα κριτήρια, όσο και οι διαδικασίες επιλογής τους ήταν αξιοκρατικές και αδιάβλητες». 
Ο Υπουργός ανέφερε πως αναλυτική συζήτηση για θέματα αρμοδιότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα γίνουν σε επόμενη συνάντηση, ενώ όσον αφορά τον κορωνοϊό, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης περιορίζεται να αναφέρει πως η συνάντηση έγινε με αφορμή τον κίνδυνο εξάπλωσής του και τα μέτρα που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση για την αντιμετώπισή του.