Πρόταση εξυγίανσης της ΔΕΥΑΙ κατέθεσε ο Μωυσής Ελισάφ

on .

ELISAF 18 04 2019

• Την πρόταση της παράταξης «Γιάννενα Νέα Εποχή» για την ΔΕΥΑΙ παρουσίασε ο υποψ. δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ.
Η πρόταση είναι διαρθρωμένη σε έξι άξονες και όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της παράταξης απαντά αποτελεσματικά στον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην υλοποίηση των απαραίτητων έργων και στην λειτουργία με πλήρη διαφάνεια. Αναφέρεται στην βελτίωση της λειτουργίας της ύδρευσης, σημειώνοντας ότι μείζον πρόβλημα της Επιχείρησης είναι η σχέση της με τον ΣΥΔΛΙ με τεράστια χρέη που υπερβαίνουν τα 5 εκ. ευρώ, στην βελτίωση λειτουργίας της αποχέτευσης, λέγοντας ότι απαιτείται έλεγχος των εισροών στο δίκτυο αποχέτευσης, εκσυγχρονισμός όλων των αντλιοστασίων, μελέτη συντήρησης και λειτουργίας των αντλιοστασίων και έλεγχος των συνδέσεων ακαθάρτων, στην καλύτερη λειτουργία των εγκαταστάσεων, στην οργανωτική αναδιάταξη της Επιχείρησης, στις κτιριακές υποδομές και στην βελτίωση των οικονομικών.