Κατά 2.181 άτομα μειώθηκαν τον Μάιο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στην Ήπειρο

on .

ANERGIA

Σε 794.752 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Μάιο, καταγράφοντας μείωση κατά 59.429 άτομα (-7%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, Μάιο του 2023, και μείωση κατά 76.562 άτομα (-8,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Απρίλιο του 2024.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 266.469 (ποσοστό 33,5%) και οι γυναίκες σε 528.283 (ποσοστό 66,5%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 248.944 άτομα (ποσοστό 31,3%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 375.641 άτομα (ποσοστό 47,3%).

Στην Ήπειρο, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 23.563, έναντι 25.744 τον Απρίλιο, δηλαδή 2.181 άτομα λιγότερα εγγεγραμμένα στα μητρώα της ΔΥΠΑ (-8%).

Οι επιδοτούμενοι

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Μάιο (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 81.455  άτομα.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 67.263 είναι κοινοί, 1.732 είναι οικοδόμοι, 10.881 είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.268 είναι λοιποί εποχικοί (αγροτικά), 250 είναι εκπαιδευτικοί και 61 είναι λοιποί.

Στην Ήπειρο τον Μάιο οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανήλθαν σε 2.843, εκ των οποίων 2.382 είναι κοινοί, 184 είναι οικοδόμοι, 190 είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 80 είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά) και 7 είναι εκπαιδευτικοί.