13 πέτρινα γεφύρια του Πωγωνίου θα μελετήσει το Πανεπ. Δυτικής Αττικής

on .

GEFYRI POGONI 

• Αντικείμενο μελέτης του Εργαστηρίου Γεωχωρικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα αποτελέσουν δεκατρία πέτρινα γεφύρια του Δήμου Πωγωνίου, στα πλαίσια του 1ου Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης Πέτρινων Γεφυριών που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Δήμο.

«Τα πέτρινα γεφύρια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την τοπική ιστορία και παράδοση και αποτελούν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, σπουδαία αρχιτεκτονικά μνημεία. Βασικό μέλημα του Δήμου Πωγωνίου είναι η προστασία και η ανάδειξή τους τόσο στα πλαίσια διαφύλαξης της λαογραφικής μας κληρονομιάς, όσο και ως δείγμα ευγνωμοσύνης στους σπουδαίους μάστορες που στις περισσότερες περιπτώσεις παραμένουν ανώνυμοι. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη σύμπραξη με την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην κατεύθυνση έρευνας και τεκμηρίωσης των σημαντικών αυτών μνημείων», τόνισε σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Πωγωνίου Στυλιανός Κουκουλάρης.

Τα 13 γεφύρια

Το Εργαστήρι θα υλοποιηθεί από 16 έως 22 Ιουνίου με τη συμμετοχή 5 καθηγητών και 12 φοιτητών και η πανεπιστημιακή ομάδα θα προχωρήσει στην τεκμηρίωση και ανάδειξη των εξής πέτρινων γεφυριών:

- Γεφύρι στο Καλντερίμι (Φαράγγι)

- Γεφύρι στο Γκρέτσι (Παλαιόπυργος)

- Κατωγέφυρο (Ωραιόκαστρο)

- Γεφύρι στο Νιόνερο (Πωγωνιανή)

-Θεογέφυρο Δρίνου (Ζάβροχο)

- Γέφυρα στους  Αγιούς (Κάτω Ραβένια)

- Γεφύρι της Θεοτόκου (Πωγωνιανή)

- Γεφύρι Του Κοράκη (Βρίστοβο)

- Τα Δύο Γεφύρια (Κάτω Λάβδανη)

- Γεφύρι στην Ποταμιά (Κάτω Λάβδανη)

-Γέφυρα Γκόλα (Νεοχώρι)

-Γεφύρι του Κουβαρά (Δολό)

- Γεφύρι της Νονούλως (Δολό)

Όπως, μεταξύ άλλων, αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση του Δήμου, κατά την έρευνα της πανεπιστημιακής ομάδας, θα συμπεριληφθούν πληροφορίες ιστορικών κειμένων και αρχειακού υλικού, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί το λεκτικό περιεχόμενο που θα συμπεριληφθεί στο προσφερόμενο υλικό προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία μεταξύ των κειμένων που υφίστανται από διάφορες πηγές και των πληροφοριών που θα δοθούν στους χρήστες της προτεινόμενης εφαρμογής. 

Οι ενέργειες αυτές θα οδηγήσουν στη σύνταξη των προδιαγραφών της προσφερόμενης πληροφορίας (κείμενο, εικόνα, γεωμετρική πληροφορία) που θα παρουσιάζεται στους χρήστες/επισκέπτες. 

Διαδικτυακή εφαρμογή

Στην τελευταία φάση του εργαστηρίου θα σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ένας διαδικτυακός τόπος καθώς και η αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή. Αυτό  θα υλοποιηθεί με το σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας γεωχωρικής βάσης δεδομένων όπου θα έχει γίνει η καταχώριση και διαχείριση όλων των πληροφοριών (κείμενα, ιστορικά στοιχεία, φωτογραφίες, σχέδια, 3D μοντέλα). 

Θα υλοποιηθεί σε ελεύθερο λογισμικό ενώ θα χρησιμοποιηθεί ανοιχτή πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική ώστε να διευκολυνθούν διεργασίες όπως η διαχείριση θεματικών επιπέδων και η ανάπτυξη των  γεωχωρικών εργαλείων. 

Η βάση δεδομένων θα υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, στο σύστημα διαχείρισης PostgreSQL, ώστε να είναι αξιοποιήσιμη από μεγάλο εύρος εφαρμογών αλλά και να μπορεί να διευρυνθεί με νέα δεδομένα στο μέλλον…