Έκθεση με Ευρωπαϊκά μετάλλια και παράσημα

on .

BRABEIA GKANH

  Έκθεση Ευρωπαϊκών μεταλλίων και παρασήμων, τα οποία αποτελούν δωρεά της οικογένειας Νικολάου Κόντου παρουσιάζει το Ίδρυμα «Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή» (Σούτσου 26). Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, τα μετάλλια  και  τα  παράσημα  αποτελούν  σύμβολα  αναγνώρισης και τιμής, που απονέμονται σε πολίτες για τις εξαιρετικές επιδόσεις ή τις σημαντικές υπηρεσίες που παρέχουν. Ο στόχος  τους είναι πολύπλευρος και ποικίλος, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς της  κοινωνίας. Λειτουργούν ως αναγνώριση της αξίας  και της προσπάθειας που ένας πολίτης έχει επιδείξει σε έναν συγκεκριμένο τομέα. 

Η ιστορία των μεταλλίων και των  παρασήμων είναι πολύ παλιά, με την απαρχή τους να έχει αφετηρία της στην αρχαιότητα. Στις αρχές, χρησιμοποιούνταν ως αναγνώριση του θάρρους και της αξίας των στρατιωτών στον πόλεμο. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, έχουν αναπτυχθεί πολλά συστήματα απονομής και σχεδιασμού μεταλλίων και παρασήμων σε διάφορους πολιτισμούς και περιόδους. Σήμερα συνεχίζουν  να  είναι σημαντικά σύμβολα τιμής και αναγνώρισης σε πολλούς τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής, πολιτικής, αθλητικής και πολιτιστικής ζωής.

Υπάρχουν πολλά είδη μεταλλίων και παρασήμων, καθώς και ποικιλία στις ιστορικές και πολιτιστικές τους ρίζες. Είναι τα Στρατιωτικά Μετάλλια που απονέμονται σε στρατιωτικούς για θάρρος, αξιοπρέπεια και υπηρεσία, τα Πολιτικά Μετάλλια που απονέμονται για πολιτικές και δημόσιες υπηρεσίες και τα Αθλητικά Μετάλλια που απονέμονται σε αθλητές για τις επιδόσεις τους σε αθλητικούς αγώνες. Τα παράσημα, από την άλλη πλευρά, είναι συνήθως μικρότερα σε μέγεθος από τα μετάλλια και συχνά φοριούνται πάνω σε στολές ή εμφανίσεις ως ένδειξη του κατά κάποιο τρόπο κοινωνικού καθεστώτος.

Η απονομή  ενός  μεταλλίου ή ενός παρασήμου είναι ένας τρόπος να αναδειχθεί η επιτυχία και η  αφοσίωση ενός πολίτη σε διάφορους τομείς όπως ο αθλητισμός, η στρατιωτική υπηρεσία, η εκπαίδευση, η επιστήμη, η τέχνη, η υπηρεσία  προς την κοινότητα κ.λπ.

  * Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00 έως 14.00 και Τετάρτη 18.00 έως 21.00.