Μέσα στα πρώτα 1.000 παγκοσμίως και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

on .

PANEPISTHMIO GLYPTO

• Σε δύο διεθνείς λίστες αξιολόγησης που δημοσιεύτηκαν το προηγούμενο διάστημα, συμπεριλαμβάνεται το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με το ΕΚΠΑ βέβαια να ξεχωρίζει εντός συνόρων, αλλά και να βελτιώνει διαρκώς τη θέση του παγκοσμίως.

-Στις 24 Ιανουαρίου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης «Top Universities by Top Google Scholar Citations» της Webometrics. Το Πανεπ. Ιωαννίνων σ’ αυτή τη λίστα βρίσκεται στην 502η θέση παγκοσμίως μεταξύ 5.565 ιδρυμάτων και στην 7η θέση μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ.

Η συγκεκριμένη κατάταξη, η οποία δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο), συντάσσεται με βάση τον αριθμό ετεροαναφορών (citations) του ερευνητικού έργου των καθηγητών και ερευνητών των Ιδρυμάτων. Ο εντοπισμός των ετεροαναφορών γίνεται μέσω της πλέον δημοφιλούς μηχανής αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, του Google Scholar. Τα στοιχεία των ετεροαναφορών συλλέχθηκαν το χρονικό διάστημα 1-20 Ιανουαρίου 2024.

- H δεύτερη κατηγορία αφορά τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων «Webometrics Ranking Web of Universities», η οποία δημοσιεύθηκε στις 31/1/ 2024.  Σύμφωνα με τη δημοσίευση της Κατάταξης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται στην 740η θέση παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων. Το Ε.Κ.Π.Α. βρίσκεται στην 247η θέση παγκοσμίως

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατάταξης, τα πανεπιστήμια αξιολογούνται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητά τους στον παγκόσμιο ιστό, τη συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους, αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεών τους, το οποίο βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.