Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση του πρ. Αρρεναγωγείου στο Δελβινάκι

on .

ARENAGOGEIO DELBINAKI

• Θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση του πρώην Αρρεναγωγείου – Παρθεναγωγείου Δελβινακίου ενός μεγάλου έργου με πολιτιστική και ιστορική χροιά, μετά την υπογραφή της τέταρτης σύμβασης προμήθειας που συμπληρώνει τον εξοπλισμό του. Το εμβληματικό κτίριο θα λειτουργήσει ως εστία προβολής και μελέτης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς σε απόλυτη σύνδεση με την ιστορικότητα της περιοχής. 

Το έργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του πρώην Αρρεναγωγείου – Παρθεναγωγείου Δελβινακίου» είναι προϋπολογισμού 211.898,02 ευρώ με Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

Η τέταρτη και τελευταία σύμβαση είναι προϋπολογισμού 90.268,28 ευρώ με Φ.Π.Α., και αφορά την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της ηλεκτρονικής υποδομής πληροφορικής και επικοινωνίας του κτιρίου μέσω της προμήθειας σταθμών εργασίας Η/Υ, εξοπλισμό κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων, κατάλληλου οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την αίθουσα πολλαπλής χρήσης και συνεδρίου, ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την υποστήριξη των χώρων έκθεσης και συλλογών, των αιθουσών βιβλιοθήκης και αναγνωστήριου, την αίθουσα διδασκαλίας, των γραφείων και των χώρων φιλοξενίας του κτιρίου. 

Οι άλλες τρεις συμβάσεις οι οποίες βρίσκονται σε φάση παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού εντός των χώρων του κτιρίου αφορούσαν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πωγωνίου, σε προμήθεια επίπλων, επαγγελματικού εξοπλισμού αναψυκτηρίου και συστήματος αυτοματισμού και διαχείρισης ενέργειας του κτιρίου.

Το πρώην Αρρεναγωγείο - Παρθεναγωγείο Δελβινακίου είναι κτισμένο το 1875 κι  έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Χαρακτηρίζεται από την επιβλητικότητα του και την "αυστηρή" συμμετρία του, τόσο ως προς την κάτοψη όσο κι ως προς την όψη του. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίσμα με πλακόστρωτη αυλή σε μικρή απόσταση από την κεντρική πλατεία του χωριού.