Δωρεάν τα μεταπτυχιακά στο Φυσικό Ιωαννίνων!

on .

FYSIKO

• Πολλές συζητήσεις προκάλεσε στις αρχές του περασμένου Αυγούστου η απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να επιτρέψει σε όποιο Τμήμα επιθυμεί να θεσμοθετήσει δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει.

Πρόκειται για απόφαση ιδιαίτερης σημασίας, καθώς μέχρι σήμερα στο ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ηπείρου η πρόσβαση στα μεταπτυχιακά είναι δωρεάν και η επιλογή φοιτητών γίνεται με γραπτές και προφορικές εξετάσεις, καθώς και με άλλα κριτήρια ακαδημαϊκού χαρακτήρα. 

Η καλοκαιρινή απόφαση της Συγκλήτου είχε προκαλέσει αντιδράσεις και χθες ήρθε το Τμήμα Φυσικής να κάνει γνωστό πως, με βάση ομόφωνη απόφαση της συνέλευσής του, δεν θα επιβάλει δίδακτρα στα μεταπτυχιακά του προγράμματα όπως έκανε κα μέχρι σήμερα. Το αν θα ακολουθήσουν και άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου το παράδειγμά του, θα φανεί στη συνέχεια. 

H ανακοίνωση

Η συνέλευση του Φυσικού αναφέρει στην ανακοίνωσή της τα ακόλουθα χαρακτηριστικά όσον αφορά στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα:

«Το Τμήμα Φυσικής είναι το πρώτο που λειτούργησε θεσμοθετημένες οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έκτοτε, πολλοί απόφοιτοι των προγραμμάτων αυτών έχουν στελεχώσει Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γινόταν και γίνεται στη βάση μόνον ακαδημαϊκών κριτηρίων (γραπτές εξετάσεις, συνέντευξη, διπλωματική εργασία, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια και δύο συστατικές επιστολές) και χωρίς την επιβολή διδάκτρων. Ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών είναι οργανικό μέλος του Τμήματος και συμβάλει στην γενικότερη θετική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, όπως αυτή αποτυπώνεται σε διεθνείς αξιολογήσεις (βλ. https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-ioannina).

Με βάση τα παραπάνω, το Τμήμα Φυσικής θα εξακολουθήσει να μην θεσμοθετεί δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που παρέχει και καλεί τις Αρχές του Ιδρύματός μας να καταβάλλουν προσπάθειες για την επαναφορά της οικονομικής υποστήριξης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ύστερα από αξιολόγηση των λειτουργικών αναγκών τους».