Πρόσκληση σε Δήμους και Περιφέρειες για νέα αντιπλημμυρικά έργα προστασίας

on .

ANTIPLHMMYRIKA ERGA2

• Πόροι, ύψους 260 εκατ. ευρώ θα δοθούν μέσω του ΕΣΠΑ για κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, εκδόθηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης- Ταμείου Συνοχής η πρόσκληση με τίτλο «Κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας», για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» ΕΣΠΑ 2021-2027 με δυνητικούς δικαιούχους τους δήμους, τις περιφέρειες της χώρας και τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών έργων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθένας για έργα αρμοδιότητάς του.

Μέσω της προτεινόμενης δράσης θα θωρακιστούν αντιπλημμυρικά οι περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από καταστροφικά γεγονότα (π.χ. πλημμύρες, πυρκαγιές, λοιπά έντονα φυσικά φαινόμενα) και καθίστανται εξαιρετικά ευάλωτες έναντι του πλημμυρικού κινδύνου.

Επίσης θα ενταχθούν έργα που αρχικά είχε προγραμματιστεί η χρηματοδότησή τους από άλλο χρηματοδοτικό μέσο (ΤΑΑ).

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης δράσης μπορούν ενδεικτικά και σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες να υλοποιηθούν:

- Έργα για τη διατήρηση των γεωμετρικών στοιχείων των διατομών της κοίτης (ρέματος-χειμάρρου-ποταμού), και κατά συνέπεια της παροχετευτικής της ικανότητας έναντι πλημμυρών

-Τεχνικά έργα

- Ενίσχυση πρανών

- Κατασκευή αναβαθμών, απάλυνση κλίσεως πρανών κ.λπ.