«Εργαλείο» και για την Ήπειρο το σύστημα καταγραφής και συντήρησης των γεφυρών

on .

GEFYRI KONITSAS

• Ισχυρό «εργαλείο» για την ανάδειξη και συντήρηση των μοναδικών γεφυριών που εναρμονίζονται άριστα με το φυσικό περιβάλλον, θα αποκτήσει και η Ήπειρος μέσω του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρ. Σταϊκούρα και του αρμόδιου Υφυπουργού Ν. Ταχιάου, τίθεται σε εφαρμογή η ψηφιακή βάση δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών της χώρας. Αυτό αναμένεται να διευκολύνει το αρμόδιο υπουργείο και τους φορείς ως προς την καταγραφή, επιθεώρηση, αξιολόγηση και συντήρησή τους. Έτσι θα περιοριστεί σημαντικά η γραφειοκρατία για τις διαδικασίες που τις αφορούν. 

Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων λειτουργίας και συντήρησής τους και προσδιορίζεται η ακριβής μεθοδολογία για την καταγραφή και παρακολούθηση της κατάστασης και της συντήρησης όλων των γεφυριών της χώρας, μήκους άνω των έξι μέτρων.

Θεσμοθετούνται επίσης οι κανόνες και οι διαδικασίες για την επιθεώρηση, αξιολόγηση και συντήρηση των γεφυρών, όπως και όλες οι ενέργειες, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με κύριες διεργασίες. Μεταξύ άλλων, η οργάνωση και διενέργεια περιοδικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων μέσω των εθνικών εγχειριδίων επιθεώρησης και αξιολόγησης υφισταμένων γεφυρών.

Αφορά άμεσα την Ήπειρο

Η εφαρμογή του ολοκληρωμένου αυτού συστήματος αφορά και την Ήπειρο με τις διάφορες γέφυρες που βρίσκονται στην έκταση της περιφέρειας, αλλά και τα παραδοσιακά πέτρινα τοξοτά ή άλλα γεφύρια, τα οποία αποτελούν ύψιστο κατόρθωμα αρχιτεκτονικής και καλαισθησίας.

Σε κάθε γωνιά της Ηπείρου, το γεφύρι αποτελεί σήμα κατατεθέν της περιοχής και ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να περπατήσει σε πολλά, θαυμάζοντας τη μοναδικότητά τους.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, με αυτό το τρόπο γέφυρες και γεφύρια θα πάρουν μητρώο, θα γίνεται εύκολη η καταγραφή τους, θα σημειώνονται τυχόν φθορές και παραλείψεις για να υπάρξει πρόληψη ώστε μια γέφυρα να μην κατεδαφιστεί και γίνει η αιτία για πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων, όπως πριν λίγους μήνες στην Αχαΐα.

Όσο για την Ήπειρο, παραμένουν ακόμη νωπές οι μνήμες από το μονότοξο γεφύρι της Πλάκας που κατέρρευσε τον Φεβρουάριο του 2015 λόγω των πλημμυρών, η κατάρρευση της γέφυρας από τη Μπαλντούμα στη Γότιστα και άλλα παρόμοια γεγονότα. 

Ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων…

Παράλληλα, θα πραγματοποιείται η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών από τη Διοικητική Αρχή Γεφυρών για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού, ενώ θα εγγυάται τη διαφάνεια και τον έλεγχο τήρησης του θεσμικού πλαισίου σε ότι αφορά στη Επιθεώρηση και Συντήρηση του συνόλου των γεφυρών της χώρας. Επίσης, μπορεί να εγγυηθεί τη θεσμοθετημένη οργάνωση του ρυθμιστικού και εποπτικού ρόλου της Πολιτείας. Παράλληλα, γίνεται πράξη η διασφάλιση της τήρησης και της συμμόρφωσης με το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών, ενώ επισημαίνεται από το υπουργείο ότι το Εθνικό Μητρώο Γεφυρών θα αποτελέσει μέρος του Εθνικού Μητρώου Υποδομών της χώρας.