Στην… εκκίνηση για πιστοποίηση της πατάτας Χρυσοβίτσας

on .

PATATES 2

• Ένα από τα «επώνυμα» αγροτικά προϊόντα της Ηπείρου, η πατάτα Χρυσοβίτσας, αναζητά το «δρόμο» για την πιστοποίησή της, ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης. 

Τη διαδικασία επισπεύδει η Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία συνήψε προγραμματική σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο θα συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε στη συνέχεια να προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο φάκελος για την αναγνώριση ως «Π.Γ.Ε.». Επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Σέρκος Χαρουτουνιάν, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, «η κατοχύρωση της πατάτας Χρυσοβίτσας ως Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης, αναμένεται να προσφέρει στον τόπο μας ένα πιστοποιημένο προϊόν τοπικής παράδοσης που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και θα τονώσει την τοπική οικονομία, δίνοντας τη δυνατότητα στους καλλιεργητές της περιοχής να αυξήσουν το εισόδημά τους και να παραμείνουν στις εστίες τους και τέλος, θα συνδυαστεί με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού». 

Η πιστοποίηση της πατάτας Χρυσοβίτσας, θα πρέπει πάντως να συνοδευτεί και με την αποφασιστική συμβολή και ενεργοποίηση των ιδίων των παραγωγών, ώστε να σταματήσει η εκμετάλλευση της ονομασίας που ήδη γίνεται από πολλούς εμπόρους, προς ζημία δική τους, αλλά και την «έκπτωση» της εμπορικής αξίας του προϊόντος τους.