Απογραφή στην Αλβανία και πάλι με… αλχημείες σε βάρος της μειονότητας!

on .

APOGRAFH1

 Την ώρα που στους κόλπους της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία επικρατεί αναβρασμός, λόγω της παρατεταμένης φυλάκισης του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας Φρ. Μπελέρη, η «Ομόνοια», κρούει νέο καμπανάκι προς πάσα κατεύθυνση, με αφορμή τον επικείμενη απογραφή πληθυσμού, νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Αλβανία, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις της για την όλη διαδικασία.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, αφού αναφέρεται στις απογραφές του 2001 και του 2011, οι οποίες – όπως τονίζει - δεν πραγματοποιήθηκαν με αξιόπιστες διαδικασίες, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της και την ανησυχία της και για την προγραμματισμένη για τις αμέσως επόμενες μέρες απογραφή 2023, τονίζοντας ότι και αυτή απέχει πολύ απ’ τα πρότυπα ανάλογων διαδικασιών στον Ευρωπαϊκό χώρο!

Μάλιστα επισημαίνει ότι «το 2011 κι ενώ τα μέλη της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας δεν μετείχαν, τα αποτελέσματα της Απογραφής θεωρήθηκαν αναξιόπιστα και απ’ τους μηχανισμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης, ειδικά διότι δεν σεβάστηκε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, για την εθνικότητα, την μητρική γλώσσα και το θρήσκευμα των πολιτών».

Και κάνει γνωστό ότι τόσο σε επίπεδο των πολιτικών της οργάνων, με έγγραφες και δια ζώσης συναντήσεις με τους φορείς υλοποίησης της Απογραφής, δημόσιες τοποθετήσεις και σε επίπεδο κοινοβουλίου δια του Προέδρου του ΚΕΑΔ, έχει αφενός μεν εκφράσει τις επιφυλάξεις της για την διαδικασία, αφετέρου δε τις προτάσεις για την βελτίωση του πλαισίου. 

Τι διαπιστώνει

Συγκεκριμένα η «Ομόνοια» διαπιστώνει: 

- Την έλλειψη πολιτικής βούλησης για να οικοδομηθεί σχέση καλής πίστης με τους φορείς της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που συνεπάγεται και την αναβάθμιση της αξιοπιστίας της Απογραφής ως προς τα δεδομένα εκείνα που αφορούν την υπόσταση αυτής της Μειονότητας.

- Η Οργάνωση ενώ συστηματικά έχει επιμείνει για να συμπεριληφθεί και ενεργά συμμετάσχει έχει στην ουσία αποκλειστεί αυθαίρετα και σκόπιμα.

-Κατά τη συγκρότηση του μηχανισμού που θα υλοποιήσει την Απογραφή σε επίπεδο Δήμων, κοινοτήτων, οικογενειών και απογραφομένων πολιτών, δεν λήφθηκε υπόψη το κριτήριο συμμετοχής μελών της ΕΕΜ σ’ αυτόν. Ειδικά τούτο σε περιοχές που ξεπερνούν το χώρο των αποκαλούμενων «μειονοτικών ζωνών» που συντηρείται επίμονα κι αυθαίρετα απ’ την πολιτεία, παρά τις παρατηρήσεις των διεθνών οργανισμών και κυβερνήσεων.

Παράλληλά, η «Ομόνοια» παρατηρεί ότι:

- Δεν διαπιστώνεται καμιά μέριμνα ώστε να ενημερωθεί η κοινότητα των μελών της ΕΕΜ και στην μητρική γλώσσα ως οφείλουν, σχετικά με τη διαδικασία, την μεθοδολογία και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου.

- Οι απογραφείς δεν έχουν την απαραίτητη κατάρτιση και αντικειμενική ικανότητα ώστε να πραγματοποιήσουν την συνέντευξη και στη Μητρική γλώσσα των μελών της ΕΕΜ.

-Το ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί σε ότι αφορά τα στοιχεία της εθνικής καταγωγής, την μητρικής γλώσσας, του θρησκεύματος κ.α. των πολιτών, είναι ασαφές και δεν στοχεύει την προσέγγιση της πραγματικής αλήθειας.

- Δεν υπάρχει διάθεση παρόλο που η τεχνολογία το προσφέρει ώστε ο πολίτης να παραλάβει με σεβασμό στην αρχή απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο της Απογραφής.

- Το αίτημα για συμμετοχή εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας έτυχε ακόμη μια φορά αρνητικής αντιμετώπισης απ’ τους αρμόδιους φορείς.

- Φορείς των ενδιαφερομένων ομάδων, εν προκειμένω της ΕΕΜ, δεν έχουν θεσμική δυνατότητα επίβλεψης της διαδικασίας και πρόσβαση κατά την κεντρική συλλογή κι επεξεργασία των δεδομένων της διαδικασίας.

Με χρηματοδότηση της Ε.Ε. 

Η Οργάνωση της ελληνικής μειονότητας αφού σημειώνει με έμφαση ότι η απογραφή υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 85% του κόστους της, καλεί την Κυβέρνηση να αναλάβει διορθωτικές πρωτοβουλίες

Επιμένει δε ότι «μια ειδική διαδικασία που θα δημιουργήσει βάση δεδομένων για τις μειονότητες και την θρησκευτική διαστρωμάτωση των πολιτών της χώρας είναι επιβεβλημένη συν τοις άλλοις και απ’ το γεγονός ότι ο «Περί Προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων», Νόμος δεν προσδιορίζει τον τρόπο κατάρτισης μητρώου μελών των μειονοτήτων με σεβασμό στην αρχή του αυτοπροσδιορισμού».