Ποινικές ευθύνες σε όσους εμποδίζουν προσέλευση στην εργασία

on .

ERGASIA TAMPELA

• Αλλαγές στο εργασιακό τοπίο φέρνει το νομοσχέδιο, το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να ψηφισθεί τον Σεπτέμβριο. Επίσης  προβλέπεται ότι θα  υπάρχουν ποινικές ευθύνες, σε απεργούς που παρεμποδίζουν, από την εργασία τους, άλλους εργαζομένους.

Ουσιαστικά, όποιος εμποδίζει την ελεύθερη προσέλευση ή αποχώρηση από την εργασία ή ασκεί σωματική ή ψυχολογική βία, θα τιμωρείται.

Οι ποινές που προβλέπονται θα είναι τουλάχιστον έξι μήνες φυλάκιση και 5.000 ευρώ πρόστιμο. Αν μάλιστα διαπιστωθεί υποτροπή οι ποινές ενδέχεται να διπλασιάζονται.

Οι γενικές αλλαγές προβλέπονται σε κοινοτική οδηγία (2019/1152) περί «διαφανών και προβλέψιμων όρων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση».

Σκοπός της οδηγίας είναι η βελτίωση των όρων εργασίας, με την προώθηση περισσότερο διαφανούς και προβλέψιμης απασχόλησης με παράλληλη διασφάλιση της προσαρμοστικότητας της αγοράς εργασίας.

Επίσης, θεσπίζει ελάχιστα δικαιώματα που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους στην Ένωση που έχουν σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος – μέλος, λαμβανομένης υπόψη της  νομολογίας του Δικαστηρίου.