Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες

on .

PARALIA OMPRELES

• Κι ενώ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις πολιτών και συλλογικοτήτων για «ελεύθερες παραλίες» σε διάφορες τουριστικές περιοχές της χώρας, ο Άρειος Πάγος παρεμβαίνει για μια ακόμη φορά.

Η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ιωάννα Κλάπα, με κατεπείγον έγγραφο το οποίο απευθύνεται στους προϊσταμένους των Πρωτοδικείων της χώρας, ζητά την αυξημένη προσοχή των δικαστικών λειτουργών για τις παράνομες καταλήψεις στον αιγιαλό και τις παραθαλάσσιες, παραλίμνιες και παραποτάμιες εκτάσεις. Στο έγγραφό της τονίζεται πως σύμφωνα με το Σύνταγμα ο χαρακτήρας του αιγιαλού και των παραλιών είναι δημόσιος και κοινόχρηστος, επισημαίνοντας πως «κατά τη διάρκεια του θέρους του τρέχοντος έτους, οι κατά νόμο αρμόδιες αρχές διενεργούν, επί καθημερινής βάσεως, εντατικούς και ενδελεχείς ελέγχους σε όλη τη χώρα, για την διαπίστωση των παράνομων καταλήψεων αιγιαλού και παραλίας, συμπεριλαμβανομένων και των παραλιμνίων ή παραποτάμιων εκτάσεων, από επιχειρήσεις τουριστικής εκμετάλλευσης και ιδιώτες, συνέπεια των οποίων έχει προκληθεί έντονη κοινωνική αναστάτωση από τους πολίτες, που διεκδικούν το αυτονόητο, δηλαδή την ανεμπόδιστη,  κατά το Σύνταγμα, χρήση αιγιαλού και παραλίας. Οι έλεγχοι αυτοί είχαν και έχουν ως συνέπεια, σε περίπτωση διαπίστωσης της σχετικής παράβασης, εκτός των λοιπών κυρώσεων, την έκδοση σε βάρος των παραβατών πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής, απομάκρυνσης κινητού  εξοπλισμού και προσωρινών εγκαταστάσεων ως και την επιβολή προστίμων».

Η κ. Κλάπα κλείνοντας ζητά οι δικαστές να εξετάζουν τις τυχόν προσφυγές που θα ακολουθήσουν «με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και επιμέλεια, με γνώμονα, προεχόντως, την τήρηση της αρχής της νομιμότητας, την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και των αγαθών του κοινωνικού συνόλου».