Δύο διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια για προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπ. Ιωαννίνων

on .

PANEPISTHMIO GLYPTO

• Στο πλαίσιο έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα υλοποιηθούν δύο διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος. Πιο συγκεκριμένα:

-«Σύνδεση Σπουδών με Αγορά Εργασίας και Κοινωνία» 

Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Δευτέρα 29 Μαΐου, 11:00-14:00.

- «Τρόποι Αναβάθμισης Ποιότητας Εκπαίδευσης» 

Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Τρίτη 30 Μαΐου, 15:00-18:00.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, η πρόσκληση δεν απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν ένα ή και τα δύο σεμινάρια.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on line μέχρι αύριο, Τρίτη και ώρα 1 μ.μ. στην παρακάτω ιστοσελίδα http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/fa

Σημείωση: Η συμμετοχή των φοιτητών θα βασισθεί στη σειρά προτεραιότητας κατάθεσης αίτησης (μέγιστος αριθμός θέσεων ανά σεμινάριο: 300 άτομα).