Στα Γιάννενα συναντήθηκαν τέσσερα συν ένα Πανεπιστήμια

on .

panepisthmia

• Με σύνθημα «Move forward… on Social Sciences and Humanities», εκπρόσωποι τεσσάρων Πανεπιστημίων (University of Clermont Auvergne, Ovidius University of Constanța, Regensburg University of Applied Sciences, Western Norway University of Applied Sciences) συνδιαλέχτηκαν δημιουργικά με μέλη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό τον συντονισμό του Καθηγητή Ξενοφώντα Μπήτσικα, Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Διά Βίου Μάθησης και της Μαρίας Ζουμπούλη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, και με την συμμετοχή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης Καθηγητών Κατερίνας Πλακίτση και Χρήστου Σταυράκου.

Την εκδήλωση διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ως μέλος της συμμαχίας «ERASMove», στην συμμετέχουν επτά Πανεπιστήμια από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Μια σειρά από θεματικές συνεδρίες (Μετανάστευση, Νομικά Θέματα, Ιστορία / Αρχαιολογία, Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Ψυχολογία/ Ευημερία, Τέχνες / Αρχιτεκτονική, Πολυγλωσσικές Στρατηγικές, Διδασκαλία / Μάθηση, Κοινωνική Συμπερίληψη, Οικονομία / Περιφερειακός Πολιτισμός) έθεσαν την βάση πάνω στην οποία συζητήθηκαν δυνατότητες συγκεκριμένων συμπράξεων, όπως μνημόνια συνεργασίας, θερινά σχολεία και εργαστήρια, καθώς και αξιοποίηση νέων πλαισίων κινητικότητας μέσω του προγράμματος Erasmus+.