Στον αέρα ο διαγωνισμός για το νέο κυλικείο του «Χατζηκώστα»

on .

XATZHKOSTA

• Στην κατασκευή νέου κυλικείου προχωρά το Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», το οποίο προκήρυξε διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την  ανάθεση με Σύμβαση Παραχώρησης του έργου. Το έργο αφορά και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου και έχει προϋπολογισμό 800.000 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% και με αντάλλαγμα το δικαίωμα εκμετάλλευσης του κυλικείου για 20 έτη καταβάλλοντας ετήσιο τίμημα.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι Παρασκευή, 9 Ιουνίου το αργότερο έως τις 12:00 το μεσημέρι. Τα τεύχη και η διακήρυξη του διαγωνισμού (Διακήρυξη 68/2023) είναι αναρτημένα στο site του Νοσοκομείου www.gni-hatzikosta.gr.

(Η περίληψη διακήρυξης δημοσιεύεται σήμερα στη σελίδα 6).