Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων ΤΑΠ

on .

POLYKATOIKIES 1

• Πιο απλή γίνεται η διαδικασία για την έκδοση βεβαιώσεων του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), απαραίτητη προϋπόθεση για να μεταβιβάσει κάποιος ένα ακίνητο.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο φορολογούμενος θα καλείται να προσκομίσει μόνο τρία δικαιολογητικά στο Δήμο και η βεβαίωση ΤΑΠ θα εκδίδεται εντός πέντε ημερών.

Ειδικότερα με τη νέα ρύθμιση οι Δήμοι για να προχωρήσουν στην έκδοση ΤΑΠ θα ζητούν από τους πολίτες τα εξής δικαιολογητικά:

- Για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο:

- Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος

- Αποδεικτικό εξόφλησης του λογαριασμού ρεύματος

- Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας

- Για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο:

- Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕ.ΔΔΗ.Ε), με ημερομηνία διακοπής,

-Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας

-Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ, άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια.

Η βεβαίωση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός πέντε ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο Δήμος και ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της. Η βεβαίωση που χορηγεί ο Δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου.