Αντιδράσεις από την «Ορνιθολογική» για το αιολικό πάρκο στα όρη Τσαμαντά

on .

ASPROPARHS TSAMANTA

• Παράτυπη χαρακτηρίζει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας να εγκρίνει την αδειοδότηση Αιολικού Σταθμού στα όρη Τσαμαντά και σε περιοχή εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (NATURA 2000).

Όπως υποστηρίζει η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση του έργου δεν πληροί τις προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου για τις προδιαγραφές εκπόνησής της και συγκεκριμένα, ενώ θα έπρεπε η έρευνα πεδίου για τα πουλιά να γίνει κατά την αναπαραγωγική περίοδο της ορνιθοπανίδας (Μάρτιο έως Ιούνιο), οι συντάκτες της ισχυρίζονται πως οι εργασίες έγιναν τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Την περίοδο αυτή – εξηγεί η «Ορνιθολογική»- δύο από τα τέσσερα σημαντικά είδη πουλιών (είδη χαρακτηρισμού) της προστατευόμενης περιοχής (το Κιρκινέζι και ο Ασπροπάρης) έχουν ήδη μεταναστεύσει στη Νότια Αφρική. 

Καταλήγοντας η Ορνιθολογική Εταιρεία  καλεί την Περιφέρεια, το Δήμο Φιλιατών και οποιονδήποτε φορέα ή πολίτη έχει έννομο συμφέρον να προσβάλλει άμεσα την απόφαση ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός διαστήματος ενός μηνός.