Θα ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο οι εκτροφές πουλερικών για κρέας;

on .

PTHNOTROFEIO KOTES

• Το θέμα της ένταξης της συμβατικής εκτροφής πουλερικών για παραγωγή κρέατος στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς και το σοβαρό θέμα της αναμόρφωσης του ενισχυόμενου κόστους των επενδυτικών σχεδίων λόγω πληθωρισμού, φέρνει εκ νέου στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, μετά από συναντήσεις που είχε με πτηνοτρόφους και δυνητικούς επενδυτές, καταθέτοντας Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Συγκεκριμένα ο κ. Καλογιάννης θέτει τα εξής ερωτήματα: 

1. Προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει την ένταξη ίδρυσης νέων συμβατικών εκτροφών πουλερικών για παραγωγή κρέατος σε επόμενη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου;

2. Προτίθεται να επανεξετάσει την αναμόρφωση του ενισχυόμενου κόστους των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν ενταχθεί στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο (4399/2016), λόγω των σημαντικών αυξήσεων των υλικών το τελευταίο διάστημα; Επισημαίνεται ότι σχετική δυνατότητα υπήρχε σε παλαιότερους Αναπτυξιακούς Νόμους, αλλά καταργήθηκε με τον Ν. 4013/2011.