Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα οι πτυχιούχοι της Σχολής Γεωπονίας Άρτας

on .

TMHMA GEOPONIAS ARTA

Την προχειρότητα με την οποία η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετέτρεψε τα ΤΕΙ σε ΑΕΙ, «πληρώνουν» τώρα οι πτυχιούχοι της Σχολής Γεωπονίας του πρώην ΤΕΙ Άρτας, αλλά και άλλων αντίστοιχων σχολών από πρώην ΤΕΙ! Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι αυτοί δεν έχουν δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωπόνου, καθώς οι σχολές τους δεν περιλαμβάνονται στο Νόμο με τις σχολές των οποίων οι πτυχιούχοι αποκτούν «αυτόματα» το δικαίωμα και αυτές είναι: 

- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος.

Οι απόφοιτοι της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπροστά στο επαγγελματικό τους αδιέξοδο έχουν ζητήσει τη συνδρομή της Πρυτανικής Αρχής, η οποία είχε καταθέσει τον περασμένο Δεκέμβριο πρόταση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για νομοθετική ρύθμιση, ώστε να επεκταθεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωπόνου σε όλους τους πτυχιούχους των Τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης που λειτουργούν σήμερα στα Πανεπιστήμια της χώρας.

Σχετική ερώτηση είχε καταθέσει στη Βουλή η «Ελληνική Λύση» με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Άγγελο Συρίγο να παραθέτει το νομικό πλαίσιο για το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωπόνου, προσθέτοντας ότι στις διατάξεις που ίσχυαν δεν υπήρχε  πρόβλεψη για τη δυνατότητα επέκτασης των εν λόγω επαγγελματικών δικαιωμάτων ή για τη διαδικασία απονομής τους στο μέλλον πτυχιούχων νέων πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης. Προσθέτει δε ότι η αρμοδιότητα για την απονομή αυτοτελών επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. ανήκει στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και στους εποπτευόμενους από αυτά φορείς (επιμελητήρια), σύμφωνα με το κατά περίπτωση αντικείμενο του ενδιαφερόμενου Τμήματος και ότι τα προσόντα μόνιμου διορισμού και πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού ορίζονται στο Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» (Α' 232).