Μέτρα παίρνονται, το δημογραφικό πρόβλημα παραμένει όμως μεγάλο!

on .

PAIDIKOS STATHMOS 2

• Ως «ωρολογιακή βόμβα» στα θεμέλια της χώρας έχει χαρακτηριστεί το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος και η εκτίμηση αυτή δεν απέχει από την πραγματικότητα. 

Η σημερινή Κυβέρνηση έχει λάβει μια σειρά από ουσιαστικά μέτρα στήριξης των οικογενειών, όμως θα χρειαστεί πολύς χρόνος για εκτιμηθεί η απόδοσή τους και κατά πόσο έχει αναστραφεί η συνεχιζόμενη υπογεννητικότητα και η συρρίκνωση του πληθυσμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής (2021) σε πανελλαδικό επίπεδο παρατηρήθηκε μείωση πληθυσμού κατά 3,5% με το ποσοστό στην Ήπειρο να ανεβαίνει στο 5,1% που επιβεβαιώνει την επιταχυνόμενη συρρίκνωση της Περιφέρειας. Τα μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση για τη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών αναφέρει ο Υφυπουργός Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος σε απάντηση που έδωσε σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ιωαννίνων της Ν.Δ. Σταύρος Καλογιάννης.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

- Σύμφωνα με το ν. 4172/2013, όσο αυξάνεται ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, τόσο αυξάνεται το ποσό της μείωσης φόρου εισοδήματος των μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών. 

- Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4223/2013, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι πιο ευνοϊκές για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα.

- Με  το ν. 2859/2000 εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. σε είδη βρεφικής και παιδικής διατροφής και σε είδη για τη βρεφική ασφάλεια και προστασία. 

- Με το ν. 4512/2018, χορηγείται επίδομα παιδιού, το οποίο απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα. 

- Από το φορολογικό έτος 2019 και εξής, εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων με τέσσερα τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα. 

Επιπλέον Θεσμοθετήθηκαν ευεργετικά μέτρα, όπως: 

- η έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 

-η έκτακτη προσαύξηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος παιδιού, 

-η καταβολή προνοιακών παροχών Δεκεμβρίου 2022, 

-η χρηματοδότηση πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας και πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. 

Για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανάσχεση του μεταναστευτικού ρεύματος εφαρμόστηκε σειρά Προγραμμάτων, όπως, μεταξύ άλλων:

- το Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-30 ετών,

- η επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω,

- το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες 

- και το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά.

«Είναι θετικό το γεγονός ότι η Κυβέρνηση με σειρά μέτρων και Προγραμμάτων επιχειρεί να αναστρέψει τη δυσμενή αυτή προοπτική για το μέλλον της χώρας. Πρέπει να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, ενισχύοντας περαιτέρω τα κίνητρα για τη δημιουργία οικογένειας και αντιμετωπίζοντας έμπρακτα το φαινόμενο της μετανάστευσης των νέων», τονίζει ο κ. Καλογιάννης, σχολιάζοντας την απάντηση του Υφυπουργού.