Στ. Μουστακλής: Να προχωρήσει σε ανοιχτές διαδικασίες ο ΑΣΔΣΑ

on .

APORRIMMATA DIALOGH

• Νέο σήριαλ για τη μεταφορά του υπολείμματος από το εργοστάσιο Επεξεργασίας Απορριμμάτων άνοιξε μετά την πρόσφατη απόφαση της Διοίκησης Αναγκαστικού Φορέα Διαχείρισης να διακόψει τη σύμβαση μεταφοράς με τη θυγατρική εταιρία του Αστικού ΚΤΕΛ και να το αναθέσει σε άλλη εταιρία, με μεγαλύτερη τιμή μάλιστα. 

Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή της η θυγατρική του Αστικού ΚΤΕΛ «Μεταφορική ΜΙΚΕ» θυμίζει όταν ανέλαβε το έργο της μεταφοράς η τιμή διαμορφώθηκε από 0,225 έως 0,235 ευρώ το τονοχιλιόμετρο μετά από διαγωνισμούς «του ενός συμμετέχοντος», σε 0,156 έως 0.158 ευρώ το τονοχιολόμετρο, ενώ η τελευταία ανάθεση που έγινε από τη Διοίκηση του ΑΣΔΣΑ έγινε με 0,170 ευρώ το τονοχιλιόμετρο, κάτι που επισημαίνει είναι σε βάρος των εταιρικών της συμφερόντων αλλά και των συμφερόντων των δημοτών. 

Η Μεταφορική ΜΙΚΕ στην ανακοίνωση που υπογράφει ως νόμιμος εκπρόσωπος ο κ. Στέφανος Μουστακλής, καταγγέλλει ότι η «απόφαση του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΣΔΣΑ) που λήφθηκε κατόπιν παραπλανητικής εισήγησης και χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις και με επιστολή της προς τον Σύνδεσμο και την εταιρεία «Αειφορική Ηπείρου (ΙΦΣ)» ζητά την κίνηση διαδικασίας σύναψης σύμβασης μεταφοράς του υπολείμματος με ανοιχτό το δικαίωμα συμμετοχής ώστε ο ανταγωνισμός να λειτουργήσει προς όφελος των δημοτών και επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της».