Απαγορεύτηκαν οι εξαγωγές προϊόντων υλοτομίας

on .

KAYSOKSYLA

• Με στόχο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των υψηλών τιμών διάθεσης των προϊόντων ξυλείας στην ελληνική αγορά η Κυβέρνηση προχώρησε σε απαγόρευση της εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας. 

Το μέτρο περιλαμβάνεται σε τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Η προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας (καυσόξυλων)  τόσο σε χώρες της ΕΕ όσο και τρίτων χωρών, προωθείται προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υψηλή τιμή διάθεσης των προϊόντων αυτών στην αγορά και ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης φαινομένων λαθραίας υλοτόμησης τον ερχόμενο χειμώνα. Η απαγόρευση άρχισε να ισχύει από προχθές Τρίτη και διαρκεί  μέχρι και την 1η Μαρτίου 2023. Αρμόδιες για την απαγόρευση της αποστολής των εμπορευμάτων είναι οι κατά τόπο αρμόδιες αγορανομικές, αστυνομικές, λιμενικές και τελωνειακές αρχές.