Αναπροσαρμόστηκαν οι συντελεστές τιμών για τα υλικά δημοσίων έργων

on .

DHMOSIA ERGA

  Σε μία  ακόμα τμηματική αναθεώρηση τιμών σε υλικά, καθώς το κόστος πλέον είναι τεράστιο για τις τεχνικές εταιρείες (έχουν αυξηθεί οι τιμές κατά 30%-40% ενώ σε κάποια υλικά η άνοδος είναι πολλαπλάσια), προχώρησε  για το Α΄ τρίμηνο του 2022 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η  απόφαση αναθεώρησης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Η αναθεώρηση ισχύει μέχρι να ενεργοποιηθεί έως τέλος του 2022 το Παρατηρητήριο Τιμών, ένα πάγιο αίτημα όλων των εκπροσώπων των κατασκευαστικών εταιριών, καθώς κρίνουν πως χρειάζεται ένας πιο αντικειμενικός τρόπος υπολογισμού της αύξησης των τιμών σε βασικά υλικά και εργασίες. 

Όπως σημειώνεται, οι συντελεστές αναθεώρησης των τριμήνων Α’, Β’, Γ’, Δ’ 2021 και Α’ 2022 εφαρμόζονται χωρίς να συσχετίζονται μεταξύ τους, σε όλα τα εν εξελίξει έργα, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοπράτησής τους. Οι συντελεστές αναθεώρησης του Δ’ τριμήνου του 2021 ισχύουν ως προσωρινοί για εργασίες που δεν εκδόθηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το Α’ τρίμηνο του 2022. Οι συντελεστές αναθεώρησης του Α’ τριμήνου 2022 ισχύουν ως προσωρινοί συντελεστές για τα επόμενα αναθεωρητικά τρίμηνα, μέχρι την έκδοση οριστικών συντελεστών αναθεώρησης. Νέες Εργασίες ή Εργασίες Εγκεκριμένων Τιμολογίων Αναθετουσών Αρχών, που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, θα αναθεωρούνται με χρήση συντελεστών σχετικών άρθρων, ομοειδών εργασιών.