Διαχείριση αποβλήτων με περιβαλλοντικό πρόσημο!

on .

PANEPISTHMIAKO NOSOKOMEIO

• Mία σημαντική πιστοποίηση που αφορά σε μία καίρια παράμετρο της λειτουργίας του, την ορθή διαχείριση των αποβλήτων που παράγει, έλαβε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Πρόκειται για το διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 14001: 2015, το οποίο απονέμεται σε φορείς και επιχειρήσεις που σέβονται το περιβάλλον εφαρμόζοντας ένα εγκεκριμένο  σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η απόκτηση του οποίου αποδεικνύει την περιβαλλοντική τους ευαισθησία. 

Όλες οι δράσεις

Όπως τονίζεται σε χθεσινή ανακοίνωση του Π.Γ.Ν.Ι., «το Νοσοκομείο μας, συμμορφούμενο πλήρως με την κείμενη νομοθεσία καθώς και τις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με την ορθή διαχείριση Αποβλήτων του, προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες δράσεις με σκοπό την μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής». 

Ως τέτοιες δράσεις αναφέρονται, ενδεικτικά, η κατάρτιση και συνεχής προσαρμογή Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας που περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του συστήματος διαχείρισης των παραγόμενων εντός της Υ.Μ αποβλήτων,  η προώθηση της ανακύκλωσης καθώς και η τακτική πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διαχείριση των αποβλήτων. 

«Φυσικά πρόκειται για το επιστέγασμα της συνεχούς προσπάθειας και αρμονικής συνεργασίας της Διοίκησης, της Επιτροπής Διαχείρισης ΑΥΜ (Υπεύθυνης Διαχείρισης ΑΥΜ Παρασκευής Ζώτου) καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα», καταλήγει η ανακοίνωση.