Διεθνές Εργαστήριο Γνώσης για τη μετακινούμενη Κτηνοτροφία

on .

OIKOMOUSEIO

• Διεθνές Εργαστήριο μεταφοράς γνώσης για τη μετακινούμενη κτηνοτροφία διεξήχθη πρόσφατα στα Άνω Πεδινά Ζαγορίου. Το οργάνωσε το Οικομουσείο Ζαγορίου και συμμετείχαν φορείς- μέλη της «Συμμαχίας Στήριξης Πολιτικών Τοπίων της Μεσογείου (ΑΜΝC): Για τη βιοποικιλότητα, για το Κλίμα και για τα Μέσα Διαβίωσης». Οι φορείς ήταν από Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία και Μαρόκο. 

Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου έγιναν τοποθετήσεις σε κοινά ζητήματα και ανησυχίες σχετικά με την φθίνουσα πρακτική της μετακινούμενης κτηνοτροφίας και την σημασία της στην διατήρηση της απειλούμενης βιοποικιλότητας της Μεσογείου.

 Συζητήθηκαν οι Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές και πως αυτές θα πρέπει να συμβάλουν ουσιαστικά στην αξιοποίηση και προστασία της Μετακινούμενης Κτηνοτροφίας.

 Είναι αξιοσημείωτο ότι δόθηκε έμφαση στη εύρεση ουσιαστικών λύσεων με βασικούς άξονες, την διεύρυνση του ενιαίου δικτύου φορέων που ασχολούνται με την τοπική αειφορία για την ανάπτυξη της υπαίθρου με έμφαση την μετακινούμενη κτηνοτροφία, τον συντονισμό των τοπικών φορέων, την ανάγκη για ευελιξία της νομοθεσίας και τέλος την εφαρμογή διαδικασιών για την πιστοποίηση των προϊόντων των μετακινούμενων κτηνοτρόφων.

Τέλος, έγιναν παρεμβάσεις  σχετικά με τις προσπάθειες ανάδειξης της αξίας του μαλλιού των προβάτων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, με αφορμή των Εορτασμό της Ευρωπαϊκής ημέρας Μαλλιού  που έχει θεσπιστεί κάθε χρόνο στις 9 Απριλίου,  από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την διάσωση του μαλλιού -European Wool Exchange (EWE) με οργανώτρια φέτος χώρα την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Περιοχή της Ηπείρου.