Ολοκληρωμένο φάκελο θα πρέπει να τηρούν οι αγρότες

on .

AGROTHS TRAKTER

• Τις υποχρεώσεις που έχει κάθε αγρότης που είναι ενταγμένος στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν οι έλεγχοι από κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ στις εκμεταλλεύσεις περιγράφει σχετική εγκύκλιος – εγχειρίδιου που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός.

Ειδικότερα, κάθε αγρότης που έχει ενταχθεί σε κάποιο από τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξη, οφείλει να τηρεί μια σειρά υποχρεώσεων ανά Δράση. Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις αφορούν τους δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και ειδικότερα του Μέτρου 10. 

Οριζόντια υποχρέωση για όλους τους δικαιούχους είναι η τήρηση του γεωργοπεριβαλλοντικού κλιματικού φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα που υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση. Ανάλογα με τη Δράση ο φάκελος εμπεριέχει διαφορετικά έγγραφα τα οποία περιγράφονται ανά Δράση. Ο φάκελος αυτός πρέπει να είναι διαθέσιμος όταν ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές και περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα υποστηρικτικά έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη στιγμή του ελέγχου.