«Έξυπνες» ψηφιακές εφαρμογές σε λειτουργία από το Δήμο Πωγωνίου

on .

SMART KADOS POGONI

 Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές θέτει σε λειτουργία ο ακριτικός Δήμος Πωγωνίου με βασικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του. 

Οι δύο πρώτες «έξυπνες» εφαρμογές αφορούν την απομακρυσμένη διαχείριση και παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης δημοτικών κτιρίων και την εφαρμογή ελέγχου πληρότητας κάδων.

«Ο Δήμος Πωγωνίου έχει μπει σε νέα εποχή με έργα που διευκολύνουν την καθημερινότητα των δημοτών δημιουργώντας ικανοποιημένους πολίτες», ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κων. Καψάλης.

Ο έλεγχος κάδων…

Η εφαρμογή ελέγχου πληρότητας κάδου επιφέρει μείωση του κόστους και του χρόνου συλλογής απορριμμάτων καθώς με τη χρήση του συστήματος ο Δήμος Πωγωνίου παρακολουθεί το επίπεδο πληρότητας οποιουδήποτε κάδου στα όρια του Δήμου σε πραγματικό χρόνο. Η αυτόματη παρακολούθηση των κάδων παρέχει έγκαιρες προειδοποιήσεις όταν είναι γεμάτοι, επιτρέποντας τον ευφυή σχεδιασμό των δρομολογίων για τις αποκομιδές διασφαλίζοντας ταυτόχρονα, ότι καμία επίσκεψη των οχημάτων και του προσωπικού του Δήμου, δεν θα γίνεται άσκοπα και ότι η αντιαισθητική υπερχείλιση των κάδων είναι πλέον παρελθόν.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Παρακολούθηση και Διαχείρισης πληρότητας: Μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής που αποτελεί το κέντρο για τη λήψη αποφάσεων, για τη δημιουργία διαδρομών και την ανάλυση των αποτελεσμάτων (reporting) ο Δήμος Πωγωνίου παρακολουθεί την πληρότητα των κάδων. Πρόκειται για ένα κεντρικό σύστημα παρακολούθησης του επιπέδου πληρότητας σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας πληροφορίες για το σχεδιασμό της διαδρομής και τον προγραμματισμό της αποκομιδής και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Δήμου. Προσφέρεται περιβάλλον ειδοποίησης πληρότητας κάδων σε πραγματικό χρόνο με κανόνες ενημέρωσης (π.χ. ενημέρωση/alarm στον διαχειριστή όταν το επίπεδο πληρότητας ανέλθει σε 70% σε μία περιοχή κ.τ.λ.)

- Ενημέρωση πολιτών: Μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής ο δημότης παρακολουθεί την πληρότητα κάδου σε πραγματικό χρόνο στη γειτονιά του καθώς και το ιστορικό πληρότητας ανά εβδομάδα και ημέρα.

- Ανάλυση δεδομένων πληρότητας: Πρόκειται για ένα εργαλείο ανάλυσης των δεδομένων πεδίου (στοιχεία πληρότητας) που επιτρέπει εύκολα τις σε βάθος μελέτες των ανεπεξέργαστων δεδομένων στον κάθε κάδο. 

Ενεργειακή κατανάλωση 

Η εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης της ενεργειακής αναβάθμισης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιες υποδομές και κτίρια. Στην ουσία ενσωματώνει μια ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση των ενεργειακών δεδομένων και των επιπρόσθετων πληροφοριών που θα συλλέγονται, επεξεργάζονται και θα αναλύονται από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ενέργειας. Η λύση υποστηρίζει τη πλήρη παραμετροποίηση στις ανάγκες του Δήμου, καθιστώντας την ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την διαχείριση ενέργειας σε υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις.

Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής είναι:

- Πολυεπίπεδη διαχείρισης χρηστών και έξυπνων μετρητών ενέργειας

- Γραφική διεπαφής διαχείρισης ενεργειακής κατανάλωσης υποδομών.

-Διαχείριση ειδοποιήσεων και εξελιγμένων τεχνικών ειδοποίησης χρηστών

-Διαχείριση συμβάντων και γεγονότων σε διάφορα χρονικά διαστήματα και έλεγχος δεικτών πριν και μετά τα συμβάντα, όπως αυτά θα μπορούν να εξατομικεύονται από τον εκάστοτε χρήστη του συστήματος.

-Ανάλυση δεδομένων και δημιουργία πολυεπίπεδων αναφορών.