Στόχος η υποστήριξη πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων

on .

OKPAPA

• Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν χθες σε συνάντησή τους ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ Δημήτρης Πάνου και ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – ΕΨΕΠ Παναγιώτης Κρανάς.

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης ο αναπληρωτής προϊστάμενος της 3ης Ηλικίας του ΟΚΠΑΠΑ Νικόλαος Κατσάνος και εκ μέρους της ΕΨΕΠ η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας Άνοιας Ιωαννίνων Μαρία - Λαμπρινή Κούλα, ψυχολόγος και η Θεοδώρα Τσέλιου, νευρολόγος, υπεύθυνη της Ομάδας Έργου της Διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας Άνοιας Ιωαννίνων.

Αντικείμενο του Συμφώνου είναι η συνεργασία ανάμεσα στο Κέντρο Ημέρας για την υποστήριξη ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων και το έργο Διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας υποστήριξης ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων με μονάδες Ο.Τ.Α. (Κ.Α.Π.Η. – Κ.Η.Φ.Η.) και τον Συμβουλευτικό Σταθμό για την άνοια του ΟΚΠΑΠΑ. 

 Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία αφορά στην εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού των μονάδων ΟΤΑ  σε ζητήματα σχετικά με την άνοια, την αξιολόγηση πιθανών διαταραχών μνήμης των ωφελούμενων των ΚΑΠΗ – ΚΗΦΗ και το σχεδιασμό και εφαρμογή σχετικών προληπτικών και αποκαταστασιακών προγραμμάτων σχετικά με την άνοια, την υποστήριξη και συμβουλευτική φροντιστών ατόμων με άνοια και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού.