Πιο αυστηρό το πλαίσιο διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων οδήγησης

on .

ODHGHSH ODHGOS

• Αυστηροποιείται το πλαίσιο διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων οδήγησης, καθώς προχωρά η νέα διαδικασία που προβλέπει ο Νομός «Οδηγώντας με Ασφάλεια» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που ψηφίστηκε. Πιο συγκεκριμένα καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφών εξοπλισμού, ο οποίος θα τοποθετηθεί στις αίθουσες διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών και οδηγών. 

Η σχετική εγκύκλιος υπεγράφη από τον υφυπουργό αρμόδιο για τις Μεταφορές, Μιχ. Παπαδόπουλο, και απευθύνεται στις Περιφέρειες της χώρας, όπου διεξάγονται οι θεωρητικές εξετάσεις. 

Με βάση το περιεχόμενό της, προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, εντός έξι μηνών, του εξής εξοπλισμού:

- «Φορητής συσκευής ανίχνευσης επικοινωνίας»,

-«Οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού»,

-«φορητής κάμερας λήψης φωτογραφιών» και

- των «καρτών μνήμης»

Με τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού σε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οικεία Περιφέρεια ενημερώνει τη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ μεριμνά για την εκπαίδευση των εμπλεκομένων υπαλλήλων με σκοπό την ορθή χρήση του εξοπλισμού και ιδιαίτερα της «φορητής συσκευής ανίχνευσης επικοινωνίας».

Με αφορμή την απόφαση ο Υφυπουργός, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «…Η χρήση των τεχνολογικών μέσων θα συμβάλει ώστε να εξαλειφθεί το περιθώριο προσφυγής σε αθέμιτες πρακτικές που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν. Η Οδική Ασφάλεια ξεκινάει από την εκπαίδευση και στόχος του νέου συστήματος που θεσπίζουμε είναι τη στιγμή που προσέρχεται κάποιος να δώσει εξετάσεις για δίπλωμα να είναι καλά προετοιμασμένος, ώστε να είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη να οδηγήσει».