Η Δημοτική Αρχή να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχολ. στέγης

on .

KAPLANEIO

• Να παραταθεί η στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων στο Καπλάνειο, καθώς και να μεταστεγαστούν μόνο τα σχολεία του ΣΑΠ στο νέο Διδακτήριο του παλιού Χατζηκώστα, αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ιωαννιτών, στην οποία τοποθετήθηκε και η Ένωση Γονέων Μαθητών.

Όπως μεταξύ άλλων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Γονέων, τα Ειδικά σχολεία, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που λειτουργούν, απαιτούν πολλαπλάσιους χώρους από τα υπόλοιπα Δημοτικά γιατί αυτό επιβάλλει η εξατομικευμένη παιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών ΑμΕΑ (τάξεις των 3-4 μαθητών, χώροι εξατομικευμένης εκπ/κής υποστήριξης κλπ.) και για λόγους κοινωνικής ένταξης των μαθητών, πρέπει απαραίτητα να λειτουργούν μέσα στον ιστό της πόλης. Γι’ αυτό και επιλέχθηκε ο χώρος του παλιού Χατζηκώστα για τη στέγαση του ΣΑΠ.

Κατά την Ένωση και με βάση την πρόταση του Αντιδημάρχου, στο νέο Διδακτήριο της Οδού Παπανδρέου δεν χωρούν τρία σχολεία (Νηπ/γείο ΣΑΠ – Δημοτικό ΣΑΠ – 1ο Νηπιαγωγείο, σε 400 τμ). 

Σχετικά με το κτηριακό πρόβλημα των σχολείων της πόλης, η Ένωση των Γονέων επισημαίνει ότι υπάρχουν ευθύνες και δεν θα σταματήσουν να απαιτούν, η Δημοτική Αρχή να εκπονήσει, να διεκδικήσει και να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχολικής στέγης. Μέχρι τότε, υπογραμμίζεται, δεν θα επιτρέψουν να μείνει, κανένα παιδί εκτός τάξης και εκτός του σχολείου της γειτονιάς του, κανένα σχολείο στο έλεος των στεγαστικών του προβλημάτων.