Το Κτηματολόγιο εργαλείο ανάπτυξης για την Ήπειρο!

on .

TEE TSIGKROS SYNEDRIASH 22 6 22

• Eργαλείο καίριας σημασίας για την ισχυρή και ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής μας αποτελεί το Εθνικό Κτηματολόγιο, το οποίο οδηγεί στον πλήρη καθορισμό όλων των ιδιοκτησιών γης, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη εκείνες τις παραμέτρους που αφορούν τις εκτάσεις του Δημοσίου και τις εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές.

Αυτό τονίστηκε σε ανοιχτή συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου, με θέμα τα προβλήματα που ανέκυψαν, μετά την πρόσφατη ανάρτηση κτηματολογικών δεδομένων στην περιοχή μας.

Όλες οι παράμετροι

Όπως επισημάνθηκε, με τον καθορισμό των ορίων των ιδιοκτησιών μέσω του Κτηματολογίου είναι εύκολη πλέον η επεξεργασία των γεωγραφικών δεδομένων, ώστε να προχωρήσουν παράλληλα και όλοι οι χωρικοί σχεδιασμοί, οι οποίοι έχουν καθυστερήσει αισθητά.

Παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλες οι ενέργειες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα σε όλες τις περιοχές της Ηπείρου, σε ποια φάση βρίσκεται το έργο και στη συνέχεια έγινε αναφορά στο πώς θα διεξαχθεί η διαδικασία των ενστάσεων που θα ακολουθήσουν.

Ιδιαίτερα συζητήθηκαν όλες οι παράμετροι που αφορούν τη σύνδεση του Κτηματολογίου με τη δασική νομοθεσία. Από την πλευρά των μελών του ΤΕΕ – Τμήμα Ηπείρου διατυπώθηκαν, τέλος, διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με θέματα που έχουν ανακύψει και στα οποία δόθηκαν αναλυτικές απαντήσεις.

 Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Προϊστάμενος του τμήματος Επίβλεψης του Εθνικού Κτηματολογίου Γεώργιος Πρίφτης μαζί με την επιβλέπουσα της σύμβασης του Έργου κ. Συρίγου, οι επικεφαλής της κοινοπραξίας που ανέλαβε το έργο της Κτηματογράφησης τμημάτων της περιοχής μας, του «Κ/Ξ Γραφείο Δοξιάδη Α.Ε. – ΠΡΙΣΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΤΕ – Δ. Βέργος – Π. Στήνιος» κ.κ. Σακαρέλου, Τσαϊλας και Τζίφα, καθώς και μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο.