Με τηλεπαρακολούθηση ο έλεγχος δικτύων της ΔΕΥΑΙ

on .

ROLOI YDROMETRO

• Υπεγράφη η σύμβαση, μεταξύ της ΔΕΥΑΙ και της αναδόχου Εταιρείας, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης ΔΕΥΑΙ». 

Το έργο, ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2017-2021 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών, Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης) αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την τηλεπαρακολούθηση των υποδομών ύδρευσης της ΔΕΥΑΙ (δίκτυα, δεξαμενές, αντλιοστάσια) στον πυκνοδομημένο πολεοδομικό ιστό του Δήμου. 

Με το δίκτυο τηλεμετρίας που θα τοποθετηθεί θα καταστεί εφικτός ο έλεγχος των διαρροών του δικτύου ύδρευσης. Θα υπάρχουν όργανα μέτρησης παροχής και στάθμης, στις εξόδους των κύριων δεξαμενών του Δήμου, αλλά και σε κομβικά σημεία του εσωτερικού δικτύου, τα οποία  θα  καταγράφουν το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση και θα επιτρέπεται ο άμεσος έλεγχος βασικών ποιοτικών χαρακτηριστικών του. 

Σε πλήρη λειτουργία το έργο θα περιλαμβάνει 68 εγκαταστάσεις Σταθμών Ελέγχου (δικτύου, δεξαμενών, υπολειμματικού χλωρίου, ρύθμισης πίεσης κ.ά.).

Με την υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται ως το τέλος του 2023, η ΔΕΥΑΙ – αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση - θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα προόδου σε θέματα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης  ύδατος και προστασίας του περιβάλλοντος.