Η Κοσμητεία Φιλοσοφικής για τα συστήματα αξιολόγησης

on .

UOI

• Την ποσοτική αποτίμηση των δημοσιεύσεων των διδασκόντων της σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης Scopus και τα παρόμοια λειτουργούντα συστήματα αμφισβητεί η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θεραπεύονται, όπως παντού στον κόσμο, οι καλούμενες «Βασικές Επιστήμες», τη θεμελιώδη αξία των οποίων η Δύση γνωρίζει από την εποχή του trivium στα μεσαιωνικά Πανεπιστήμιά της. Ουδέν πρόσχημα δικαιολογεί τη χρήση μόνον ενός συγκεκριμένου συστήματος για την καταχώρηση και αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των διδασκόντων προς πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), γενικά». Η Κοσμητεία σημειώνει ότι «το Scopus, ως σύστημα αξιολόγησης και ακαδημαϊκής πιστοποίησης δημοσιευμάτων, καθώς και παρεμφερή προς αυτό συστήματα αξιολόγησης, αφορούν αποκλειστικά ή κυρίως επιστημονικά περιοδικά και δεν καλύπτουν το ευρύ πεδίο των δημοσιευμάτων άλλου τύπου, μέσω των οποίων παράγεται η γνώση και διεξάγεται η έρευνα εντός των κλάδων του επιστητού που θεραπεύουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες διεθνώς».