Ακαδημαϊκή αναβάθμιση για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

on .

PANEPISTHMIO IOANNINON

• Στις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4485/2017 υπήχθη το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Όπως ορίζει αυτός, η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται στο Τμήμα, οδηγεί πλέον στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου επτά του Εθνικού και Ευρωπαϊκού πλαισίου Προσόντων. Το Πανεπιστήμιο με ανακοίνωσή του χαιρετίζει την υπαγωγή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στις διατάξεις του Ν.4485/2017 που σηματοδοτεί την ακαδημαϊκή αναβάθμισή του.