Έριξαν μέσα στην καταβόθρα φορτίο με... ζωικά απόβλητα!

on .

KATABOTHRA MPENIKOBAS KATSIKA

• Γεμάτο κινδύνους και απειλές είναι το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων για τη λίμνη Παμβώτιδα, η οποία έχει υποστεί πολλά... τραύματα, κάποια μάλιστα ιδιαίτερα σοβαρά, από την αλόγιστη ανθρώπινη δραστηριότητα που αναπτύσσεται δίπλα της.
Μεγαλύτερος κίνδυνος η ρύπανση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας των νερών της και κατ’ επέκταση του ευαίσθητου οικοσυστήματος της λίμνης με την πλούσια χλωρίδα και πανίδα.

Ζωικά απόβλητα
Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια με τον εμπλουτισμό της λίμνης με νερά από γεωτρήσεις στην περιοχή της Ντραμπάτοβας η εικόνα έχει βελτιωθεί αισθητά. Όμως, κίνδυνοι εξακολουθούν να υπάρχουν, καθώς ποτέ δε θα λείψουν οι ασυνείδητοι.
Τελευταίο παράδειγμα η καταβόθρα της Μπενίκοβας κοντά στον Κατσικά, όπου απορρέουν τα νερά της χαμηλής ζώνης του κάμπου. Όπως διαπίστωσε αναγνώστης του «Π.Λ.» περνώντας από εκεί πρόσφατα, κάποιοι έριξαν μέσα στην καταβόθρα ένα μεγάλο φορτίο με ζωικά απόβλητα! Όλα αυτά τα λύματα, όπως είναι αναμενόμενο, θα οδηγηθούν στην Παμβώτιδα, ή και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, με ό,τι συνεπάγεται αυτό ακόμα και για τη δημόσια υγεία!
Ο εν λόγω πολίτης έχει ήδη ειδοποιήσει τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες θα πρέπει να επιληφθούν του θέματος, καθώς ενδέχεται πως οι ασυνείδητοι, οι οποίοι ξεφόρτωσαν τα ζωικά απόβλητα στην καταβόθρα, θα το έχουν κάνει και πάλι στο παρελθόν.
Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν έλεγχοι και, εφόσον εντοπιστούν οι ένοχοι γι’ αυτή την περιβαλλοντική ζημιά, να τιμωρηθούν με αυστηρά πρόστιμα. Καλό θα ήταν επίσης να γίνει περίφραξη της καταβόθρας στην Μπενίκοβα με κάγκελα ώστε να μην μπορεί να την πλησιάσει μεγάλο όχημα.