Ράμπες και WC για ΑΜΕΑ σε πολλά σχολεία του Δήμου Ιωαννιτών

on .

RAMPA AMEA

• Πολλές φορές ο «Π.Λ.» μέσα από τις στήλες του έχει αναφερθεί στο πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα των συνανθρώπων μας με αναπηρία, καθώς τα Γιάννενα έως τώρα μόνη φιλική πόλη δεν θεωρείται προς αυτούς. Οι ελλείψεις υποδομών πρόσβασής τους σε δημόσια, αλλά και ιδιωτικά κτίρια ή ακόμη και σε κοινόχρηστους χώρους αποτελούν ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα. Επίσης πεζοδρόμια δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ράμπες για άτομα με κινητικά προβλήματα, ή εάν τις διαθέτουν πολλές φορές είναι κατειλημμένες από ασυνείδητους συμπολίτες, όπως εξάλλου συμβαίνει συχνά και με τις ειδικές θέσεις πάρκινγκ.
Το παρήγορο πάντως είναι ότι άμεσα θα ξεκινήσει μια σημαντική παρέμβαση σε πολλά σχολεία του Δήμου Ιωαννιτών. Πρόκειται να κατασκευαστούν ράμπες και χώροι υγιεινής για να είναι προσβάσιμοι και σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, έργα για τα οποία υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Μ. Ελισάφ και του αναδόχου. Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων αυτών ανέρχεται στις 850.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου η κατασκευή τους προβλέπεται να γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
Ράμπες ΑμεΑ
Ράμπες ΑΜΕΑ προβλέπεται να κατασκευαστούν σε 16 σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα στις εξής: 1ο Λύκειο Ιωαννίνων, 2ο ΕΚ, 1ο ΕΠΑΛ, 9ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, Γυμνάσιο Κουτσελιού, 6ο ΕΠΑΛ, Γυμνάσιο Κατσικάς, 1ο Γυμνάσιο Ανατολής, 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, 8ο Λύκειο Ιωαννίνων, 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, 6ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, 7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, Πειραματικό Γυμνάσιο – Ιωαννίνων, 1ο ΕΚ- Ιωαννίνων, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Ακόμη στις ακόλουθες 49 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Δημοτικό σχολείο Κρανούλας, Δημοτικό Περάματος, 9ο Δημοτικό Ιωαννίνων (Διαπολιτισμικό Κάστρο), 3ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, 3ο Δημοτικό Ιωαννίνων, 10ο Δημοτικό Ιωαννίνων, 2ο Ανατολής νηπιαγωγείο wc- ράμπα, Δημοτικό Κατσικάς, 1ο δημοτικό Ιωαννίνων ράμπα (Καπλάνειο), 10ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, 26ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων, 2ο Ειδικό σχολείο Ιωαννίνων, 5ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων, 18ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων, 18ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, 20ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων, Δημοτικό Κουτσελιού, Δημοτικό Αμφιθέας, 4ο Δημοτικό Ανατολής, 1ου Νηπιαγωγείο Κατσικάς, Δημοτικό Σταυρακίου, 22ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (οπλαρχηγού Παλάσκα), Νηπιαγωγείο Κρύας, Δημοτικό Σχολείο Λογγάδων, 29ο Νηπιαγωγείο, 2ο Νηπιαγωγείο Μαρμάρων (παράρτημα Σταυρακίου), Νηπιαγωγείο Σταυρακίου, Νηπιαγωγείο Πεδινής, Νηπιαγωγείο Νεοχωρόπουλου, 1ο Νηπιαγωγείο Ανατολής, Νηπιαγωγείο Μπιζανίου, Νηπιαγωγείο Μπάφρας, 8ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (μισθωμένο), Νηπιαγωγείο Πλατανιάς, 19o Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, Δημοτικό σχολείο Δροσοχωρίου, 5ο Νηπιαγωγείο Ανατολής, 1ο Δημοτικό Μαρμάρων, Δημοτικό σχολείο Ασβεστοχωρίου, 1ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, Δημοτικό Σχολείο Κοντινών, 2ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, Νηπιαγωγείο Κρανούλας, Νηπιαγωγείο Νεοκαισάρειας, Νηπιαγωγείο Γορίτσας, 31ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (Παν/κό Νοσοκομείο), 2ο Πειραματικό Ζ.Π.Α. δημοτικό σχολείο, 1ο Πειραματικό Ζ.Π.Α. δημοτικό σχολείο.
WC ΑΜΕΑ
Επίσης προβλέπεται να κατασκευαστούν WC ΑΜΕΑ σε 26 σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων, 3ο ΕΠΑΛ. Ιωαννίνων, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.- Ιωαννίνων, 3o Λύκειο Ιωαννίνων, 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, 6ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, 7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, Πειραματικό Γυμνάσιο – Ιωαννίνων, 2ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, 1o ΕΠΑΛ, 1o Λύκειο Ιωαννίνων, Μουσικό γυμνάσιο, 9ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων ράμπα, 8ο Λύκειο Ιωαννίνων, Γυμνάσιο Πεδινής, Γυμνάσιο Κουτσελιού, Γυμνάσιο Περάματος, 6ο ΕΠΑΛ, 2ο ΕΚ Ιωαννίνων, Γυμνάσιο Κατσικάς, Λύκειο Πεδινής, 4ο Λύκειο Ιωαννίνων, 1ο Γυμνάσιο Ανατολής, Λύκειο Ανατολής, Γυμνάσιο Σταυρακίου, 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων.
Και σε 42 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Δημοτικό σχολείο Κρανούλας, Δημοτικό Περάματος, 9ο Δημοτικό Ιωαννίνων (Διαπολιτισμικό Κάστρο), 3ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, 3ο Δημοτικό Ιωαννίνων ράμπα, 10ο Δημοτικό Ιωαννίνων ράμπα, 6ο Δημοτικό Ιωαννίνων, 2ο νηπιαγωγείο Ανατολής wc- ράμπα, 16o Δημοτικό Ιωαννίνων (περιφέρεια), Δημοτικό Κατσικάς ράμπα, 1ο δημοτικό Ιωαννίνων (Καπλάνειο), 10ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, 26ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων, 2ο Ειδικό σχολείο Ιωαννίνων, 5ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων, 18ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων, 18ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, 20ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων, 3ο Δημοτικό Ανατολής, Δημοτικό Κουτσελιού, Δημοτικό Αμφιθέας, 1ο Δημοτικό Ανατολής, 4ο Δημοτικό Ανατολής, 1ο Νηπιαγωγείο Κατσικάς, Δημοτικό σχολείο Λογγάδων, Δημοτικό Σταυρακίου, 22ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (οπλαρχηγού Παλάσκα), 3ο νηπιαγωγείο Ανατολής, Νηπιαγωγείο Κρύας, 2ο Νηπιαγωγείο Μαρμάρων (παράρτημα Σταυρακίου), Νηπιαγωγείο Μπάφρας, 8ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (μισθωμένο), 3ο Δημοτικό σχολείο Μαρμάρων, Νηπιαγωγείο Πλατανιάς, 5ο Νηπιαγωγείο Ανατολής, 1ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, Δημοτικό Σχολείο Κοντινών, 2ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, Νηπιαγωγείο Νεοκαισάρειας, Νηπιαγωγείο Γορίτσας, 1ο Νηπιαγωγείο Περάματος, 31ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (Παν/κό Νοσοκομείο).