Τα νέα μέλη στις Επιτροπές του Δήμου Ιωαννιτών

on .

DHMARXEIO IOANNINON

• Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όρισε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ προκειμένου να συσταθούν πλήρως τα συγκεκριμένα όργανα και να συνεχίσουν την εργασία τους. 2 Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μέλη ορίστηκαν η αντιδήμαρχος Χριστίνα Κωτσαντή και η αντιδήμαρχος Αναστασία Τύρου - Ούζα. 2 Στην Οικονομική Επιτροπή μέλη ορίστηκαν ο αντιδήμαρχος Αριστείδης Παππάς και ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λώλης. Σημειώνεται ότι Πρόεδρος στην Οικονομική Επιτροπή έχει οριστεί ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Αρλέτος και Πρόεδρος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ο Αντιδήμαρχος Βαγγέλης Πήχας.