Να καταβληθούν οι ενισχύσεις σ’ όλους τους χοιροτρόφους των Ιωαννίνων

on .

goyroynia

• Το πρόβλημα που προέκυψε με μερίδα χοιροτρόφων του Νομού Ιωαννίνων, οι οποίοι δεν εισέπραξαν την κρατική ενίσχυση, αναδεικνύει ο Πρόεδρος του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Ένωση Αγροτών» Θεοχάρης Λιούρης στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανός.

Σε επιστολή του, αναφερόμενος στην πληρωμή των ενισχύσεων στους τομείς της χοιροτροφίας και της παραγωγής μελιού, σημειώνει ότι «δυστυχώς μία μερίδα χοιροτρόφων παραγωγών δεν εισέπραξε εμπρόθεσμα την παραπάνω ενίσχυση παρότι υπέβαλαν την αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ. Επιπλέον όμως λόγω της πανδημίας δεν είχαν προβεί στην εμπρόθεσμη απογραφή του ζωικού κεφαλαίου στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και μια μερίδα παραγωγών δεν είχε την δυνατότητα υποβολής αίτησης απογραφής επειδή δεν είχε υποβάλει την απαιτούμενη αίτηση (Ο.Σ.Δ.Ε)». Σοβαρά προβλήματα… Απευθυνόμενος στον υπουργό τονίζει ότι «ο κλάδος της χοιροτροφίας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα τόσο από την ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής αλλά και της χαμηλής τιμής διάθεσης, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να βρίσκονται σε απόγνωση και να απειλούνται με αφανισμό. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή για την χοιροτροφία η είσπραξη της ενίσχυσης είναι άκρως αναγκαία προκειμένου να διατηρηθούν οι χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις». Γι’ αυτό ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών καλεί τον υπουργό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να επιληφθεί του προβλήματος προκειμένου να πληρωθεί το σύνολο των παραγωγών οι οποίοι υπέβαλαν για την χορήγηση της ενίσχυσης με εμπρόθεσμη απογραφή του ζωικού κεφαλαίου καθώς και οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν προβεί σε απογραφή του ζωικού κεφαλαίου αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση Ο.Σ.Δ.Ε.