Με μειωμένο κόστος και νέες μελέτες το Γιάννενα – Κακαβιά!

on .

KAKABIA KALPAKI PINAKIDES

• Tι και αν ο οδικός άξονας Γιάννενα – Κακαβιά, η βόρεια απόληξη δηλαδή της Ιόνιας Οδού, χαρακτηρίζεται από το υπουργείο Υποδομών ως «έργο εθνικής σημασίας». Εκείνο που οι ιθύνοντες βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα είναι να υλοποιήσουν το έργο με το μικρότερο δυνατό κόστος, γεγονός που οδηγεί αναγκαστικά σε «ψαλίδισμα» του φυσικού αντικειμένου ώστε να βγει ο... λογαριασμός! Πρόκειται για μία ξεκάθαρη αντίφαση από πλευράς του αρμόδιου υπουργείου, το οποίο έχει καταλήξει στη λύση της κατασκευής ενός τρίιχνου δρόμου, χωρίς διαχωριστική λωρίδα και τις υπόλοιπες προδιαγραφές ενός κλειστού αυτοκινητόδρομου σαν αυτούς που διασχίζουν την περιοχή μας.

Οι προθέσεις αποτυπώνονται στην απόφαση του Υπουργού Υποδομών και μεταφορών Κώστα Καραμανλή όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μία απόφαση που δεν μπορεί να ικανοποιεί κανέναν στην Ήπειρο, ούτε τις τοπικές Αρχές, ούτε φυσικά τους πολίτες. Εξάλλου, όλα είναι στον... αέρα, καθώς πουθενά δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον χρόνο ολοκλήρωσης των αναγκαίων μελετών και δημοπράτησης του έργου.

Σπουδαίο, αλλά...

Το οδικό τμήμα Γιάννενα – Κακαβιά είναι έργο «στρατηγικής σημασίας καθώς συνδέει μία απομονωμένη περιοχή σημαντική για την περιφερειακή οικονομία και αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών» τονίζει ο Υπουργός στην απόφασή του. Ωστόσο, σπεύδει να σημειώσει πως «το κόστος κατασκευής του τμήματος από το τέλος του έργου παραχώρησης της Ιόνιας το καθιστά μη βιώσιμο και κατά συνέπεια μη χρηματοδοτήσιμο από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Αυτό το τελευταίο είναι που δικαιολογεί, πάντα κατά τον Κ. Καραμανλή, τον ανασχεδιασμό με στόχο τη μείωση του κόστους κατασκευής του έργου ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί.

Στα ίδια «χνάρια» Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, την οποία παραθέτει η ιστοσελίδα «Epiruspost.gr», ο ανασχεδιασμός του επίμαχου οδικού άξονα «θα πρέπει να γίνει με την κατά το δυνατό, διατήρηση της υπάρχουσας ζώνης εκτέλεσης του έργου, η οποία έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, με μείωση της ταχύτητας μελέτης και εξορθολογισμό της εφαρμοστέας διατομής με συνεξέταση τεχνικών λύσεων που δεν προβλέπουν διαχωρισμένο οδόστρωμα αλλά με ανισοπεδοποίηση των κόμβων. Ανάλογος σχεδιασμός θα πρέπει να προβλεφθεί και για το τμήμα Καλπάκι – Κακαβιά μήκους 23,38 χλμ, για το οποίο δεν υφίστανται Περιβαλλοντικοί Όροι».

Επίσης, σημειώνεται πως θα πρέπει να εκπονηθεί εκ νέου Ανάλυση Κόστους – Οφέλους συνοδευόμενη από επίκαιρη κυκλοφοριακή μελέτη και Έρευνα προέλευσης – προορισμού προκειμένου να διακριβωθεί η βιωσιμότητα και η χρηματοδοτησιμότητα του έργου, το οποίο περνάει και πάλι στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων.

Στο νέο ΕΣΠΑ

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Υποδομών έχει συμπεριλάβει την κατασκευή του άξονα Γιάννενα - Κακαβιά στα προς ένταξη έργα του ΕΣΠΑ 2021 - 27. Το κόστος του έργου εκτιμάται σε περίπου 240 εκατ. ευρώ, ενώ κονδύλι θα υπάρξει και για τις απαραίτητες απαλλοτριώσεις για την απόδοση τμημάτων στο Δημόσιο για την κατασκευή του δρόμου. Η προετοιμασία της μελέτης θα ξεκινήσει με την πρόσληψη συμβούλων για να μπορεί το έργο να τρέξει πιο γρήγορα και να φτάσουμε στην έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης, τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και την τελική έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ αλλά και τις αρμόδιες διευθύνσεις των Βρυξελλών.