Επιτέλους και στην Ήπειρο δίκτυο φυσικού αερίου!

on .

FYSIKO AERIO ERGA 3 1 22

• Μέσα στην επόμενη τετραετία και συγκεκριμένα μέχρι τα τέλη του 2025, θα φτάσει επιτέλους στην Ήπειρο το φυσικό αέριο, έστω και μέσω... βυτιοφόρων, τα οποία θα τροφοδοτούν με υγροποιημένο καύσιμο (LNG) αρκετές χιλιάδες συνδέσεις σε Γιάννενα, Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα.
Τα έργα επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στις τέσσερις μεγάλες πόλεις της Περιφέρειάς μας δημοπρατήθηκαν στα τέλη του Δεκεμβρίου από την ΔΕΔΑ και έχουν προϋπολογισμό ύψους 29,1 εκατ. ευρώ. Η υλοποίησή τους αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο εξάμηνο και να προχωρήσει με

ταχείς ρυθμούς, σύμφωνα με τη δέσμευση του αρμόδιου φορέα.
Στις τέσσερις πόλεις...
Στα Γιάννενα το έργο αφορά την κατασκευή 119 χιλιομέτρων δικτύου χαμηλής πίεσης στον αστικό ιστό της πόλης και 10 χιλιομέτρων δικτύου μέσης πίεσης για τη μεταφορά του φυσικού αερίου από την ΒΙΠΕ Ιωαννίνων όπου θα εγκατασταθούν οι μονάδες LNG. Όπως επισημαίνεται, μέχρι το 2026 θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 2.650 συνδέσεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών (οικιακών, εμπορικών, βιομηχανικών).
Το έργο κατασκευής του δικτύου στην πρωτεύουσα της Ηπείρου έχει προϋπολογισμό 14,8 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από τη ΔΕΔΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Αναφορικά με την Άρτα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα, το έργο προβλέπει την κατασκευή 30 χιλιομέτρων δικτύου χαμηλής πίεσης στον αστικό ιστό κάθε πόλης. Η τροφοδότηση των πόλεων αυτών με φυσικό αέριο θα γίνει μέσω μονάδων LNG που θα εγκατασταθούν σε σημεία πέριξ τους. Μέχρι το 2026 θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 1.650 συνδέσεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών. Η κατασκευή του δικτύου σε Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα έχει προϋπολογισμό 5,47 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται, όπως και για τα Γιάννενα, από τη ΔΕΔΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Σημειώνεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο αριθμός των συνδέσεων καταναλωτών είναι ο ελάχιστος που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί και πως αν υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση, αυτή θα καλυφθεί πλήρως.
Κι άλλοι διαγωνισμοί
Εκτός των παραπάνω διαγωνισμών που αφορούν στα κατασκευαστικά έργα στην Περιφέρεια Ηπείρου, δημοσιεύθηκαν επίσης οι διαγωνισμοί που αφορούν στις υπηρεσίες επίβλεψης, επιθεώρησης και διοίκησης των έργων, καθώς και στην προμήθεια υλικών. Εκκρεμεί μόνο η δημοπράτηση των διαγωνισμών για την προμήθεια των μονάδων LNG που θα εγκατασταθούν στις παρυφές κάθε πόλης. Οι διαγωνισμοί αυτοί θα δημοπρατηθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2022, μετά την ολοκλήρωση των μελετών βασικού σχεδιασμού.
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΗΣ