Αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στον Βιολογικό της Άρτας

on .

BIOLOGIKOS ARTAS 29 12 21

• Στην αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της πόλης της Άρτας, προχώρα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), ύστερα από την υπογραφή της σύμβασης από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ και Δήμαρχο Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη, με τον ανάδοχο του έργου.
Η αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού έρχεται να δώσει λύση στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και της καλής λειτουργίας της Εγκατάστασης, με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 705.262,40 ευρώ, το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και πόρους της ΔΕΥΑΑ. Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθούν εργασίες απομάκρυνσης μέρους του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού της Ε.Ε.Λ., και η αντικατάστασή του με την προμήθεια νέου. Περιλαμβάνεται επίσης η μεταφορά επί τόπου, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του νέου εξοπλισμού.