Σφαιρική ενημέρωση στα σεμινάρια για τα αρωματικά φυτά και βότανα

on .

AROMATIKA FYTA

• Με επιτυχία διεξήχθησαν τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια σχετικά με τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά που διοργάνωσε ο Δήμος Ζίτσας στο πλαίσιο του έργου «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives» με ακρωνύμιο AGRIFARM. Κάθε μέρα μέσα από τις εισηγήσεις παρουσιάστηκαν βασικές αρχές δημιουργίας ενός επιχειρηματικού πλάνου και κοστολόγησης αγροτικών προϊόντων από τον κ. Δημήτριο Σκόρδο, Οικονομολόγο, τρόποι εκκίνησης επιχείρησης και χρηματοδοτικά εργαλεία από τον κ. Δημήτριο Σγούρο, Γεωπόνο, και τρόποι προώθησης των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών από την κ. Όλγα Πετρίδου, Σύμβουλο Επιχειρήσεων. Τα σεμινάρια ολοκληρωνόταν με τον κ. Απόστολο Γείτονα, Οικονομολόγο ο οποίος εξηγούσε τα πάντα σχετικά με το έργο AGRIGARM. Στόχος των Σεμιναρίων ήταν η παροχή εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας τόσο σε νέες όσο και σε υπάρχουσες επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, η προώθηση νέων μεθόδων καλλιεργειών πιο ασφαλών και φιλικών προς το περιβάλλον, η ενθάρρυνση της νέας & καινοτόμου επιχειρηματικότητας καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών και συστάδων επιχειρήσεων (clusters).