Αρνητική η γνωμοδότηση της Περιφέρειας για το ΥΗΕ Αυλακίου

on .

AXELOOS POTAMI

• Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το Υδροηλεκτρικό έργο «Αυλακίου», ισχύος 83,60 MW επί του ποταμού Αχελώου, για το οποίο οι αντιδράσεις είναι γενικευμένες. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναδείχτηκαν πολλά σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν από το εν λόγω έργο και τα οποία αφορούν ακόμη και οριοθετημένους οικισμούς. Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Βασίλειος Γοργόλης ανέφερε ότι η εισήγηση της Υπηρεσίας είναι αρνητική καθώς εντοπίζονται ζητήματα που αφορούν κατακλύσεις των οριοθετημένων οικισμών Μεσόπυργος, Παλαιόµυλος, Λαµπίριον, Αγ. Γεώργιος και Βρυσούλα, ΠΕ Άρτης καθώς και τμήμα των µη οριοθετηµένων οικισµών ∆ίλοφο, Πέρδικα και Πύργος, ΠΕ Άρτης. Τέλος κατέληξε πως θα έπρεπε το φράγμα να έχει μικρότερο ύψος γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την µείωση του εμβαδού του ταμιευτήρα κατάκλισης µε αποτέλεσµα την µη κατάκλιση κτισµάτων και τµηµάτων οριοθετηµένων οικισµών στις γύρω περιοχές. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας Βασίλης Ψαθάς, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Δ. Βαρέλης, Φ. Φώτης, Ρεγγίνα Δηλαβέρη, Θ. Κορωναίος, Γ. Ζάψας, Κων. Ζέκα - Πάσχου, οι οποίοι επίσης ήταν αρνητικοί για τη συγκεκριμένη μελέτη. Ειδικότερα ο κ. Ψαθάς στην αναλυτική του τοποθέτηση εξήγησε ότι το έργο θα προκαλέσει τεράστιες επιπτώσεις καθώς αυτό θα κατασκευαστεί σε περιοχή NATURA, επισημαίνοντας ότι κατακλύζονται οικισμοί, γεωργικές εκτάσεις, τα 2/3 του συνόλου των κτηνοτροφικών μονάδων με δυναμικότητα άνω των 5.000 ζώων, ένας αρχαιολογικός χώρος, καταστρέφεται ο δρόμος Μεσόπυργος - Μηλιανά ο οποίος κατασκευάστηκε πριν λίγα χρόνια με ευρωπαϊκά κονδύλια και άλλα έργα υποδομών. Επιπρόσθετα σε απόσταση 3.000 μέτρων υπάρχει και άλλο φράγμα της ίδιας εταιρίας, ενώ σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (2014) η συγκεκριμένη περιοχή είναι κορεσμένη σε φράγματα και δεν αντέχει άλλη επιβάρυνση. Και δύο «ναι» Θετικά γνωμοδότησε η Επιτροπή για το έργο κατασκευής «Φ/Β Σταθμού, ισχύος 15.5 MW, στη θέση «Τζούμτζα», Τ.Κ. Ωρωπού, Δ.Ε. Λούρου, Δήμου Πρεβέζης και για το «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) Μικροσπηλιάς, με πολλούς και αυστηρούς όμως περιβαλλοντικούς όρους.