Η μετακινούμενη κτηνοτροφία βοηθάει την βιοποικιλότητα

on .

KTHNOTROFIA

• «Τι είναι το ηχοτοπίο;». «Πώς η μετακινούμενη κτηνοτροφία αποτελεί παράγοντα διατήρησης της βιοποικιλότητας;». Για αυτά τα ερωτήματα αλλά και γενικότερα για τους στόχους και τις δράσεις του έργου «EchoLoci: καινοτόμες ηχοτοπικές εφαρμογές για την καταγραφή και διατήρηση της βιοποικιλότητας, με τη συμμετοχή των πολιτών, στις κτηνοτροφικές διαδρομές του Ζαγορίου» είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής που συμμετείχαν στην εναρκτήρια εκδήλωση του έργου, στο Συνεδριακό Κέντρο Άνω Πεδινών. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού InnoPolis, το Οικομουσείο Ζαγορίου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο (πρόγραμμα “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες”) και εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Βιοποικιλότητα». Κατά την έναρξη της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν συνοπτικά από τον Γιάννη Παπαγιαννόπουλο, Υπεύθυνο Επικοινωνίας της InnoPolis, οι στόχοι και οι δράσεις του έργου. Στη συνέχεια, η πρόεδρος του Οικομουσείου Ζαγορίου, Παναγιώτα Κουτσούκου, αναφέρθηκε στο σκεπτικό της πρότασης και παρουσίασε το τοπικό σύμφωνο με τους πολίτες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στις δράσεις του έργου. Η επιστημονικά υπεύθυνη της InnoPolis, Δρ. Κατερίνα Ταλιάννη, και ο επιστημονικός συνεργάτης του ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Καίσαρης ανέλυσαν με περισσότερες λεπτομέρειες τις δράσεις του έργου, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που ακολουθεί μία «από τα κάτω» προσέγγιση μέσα από ένα διεπιστημονικό και διακαλλιτεχνικό πρίσμα. Ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπροσώπους κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, κτηνοτρόφους, και πολίτες που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το έργο. Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Άνω Πεδινών, Παντελής Παπιγκιώτης, εκπροσωπώντας τον Δήμο Ζαγορίου, που παραχώρησε ευγενικά τον χώρο του Συνεδριακού Κέντρου για την εκδήλωση. Η έρευνα πεδίου και τα καινοτόμα συμμετοχικά εργαστήρια καταγραφής των κτηνοτροφικών μονοπατιών ξεκίνησαν τις αμέσως επόμενες ημέρες, με συζητήσεις με κτηνοτρόφους και επιτόπιες επισκέψεις.